Menu luk

Nye regler får afgørende betydning for hverdagen i finanssektoren

Bankerne er sat på en enorm opgave med at implementere nye EU-krav. De nye regler kan føre til nye krav til stort set alle faggrupper og er endnu mere omfattende, end da man skulle implementere hvidvaskdirektivet. Det mener ESG-chef hos Sparekassen Danmark.

13. nov 2023
8 min
16 9 Eva Falck
Eva Falck er ESG-chef hos Sparekassen Danmark, som har ca. 1450 medarbejdere fordelt på 62 adresser.

Det er måske ikke alle, som er klar over det endnu, men efter nytår træder et regelsæt i kraft, som har afgørende indflydelse på hverdagen i finanssektoren.

En liste af retningslinjer for, hvordan virksomheder skal rapportere om bæredygtighed, er blevet vedtaget af EU og gælder fra 2024. Op til den dag, hvor det såkaldte CSRD-direktiv træder i kraft, knokler de ESG-ansvarlige med at gøre organisationerne klar.

”Vi har travlt lige nu og har mange bolde i luften, fordi vores rolle også består i at modne organisationen til de nye CSRD-regler. For at vi kan lykkes med implementeringen af CSRD-reglerne, er vi nødt til at skabe et samspil mellem alle afdelinger, og i det ligger der en stor kommunikationsopgave, som vi ikke må undervurdere,” fortæller Eva Falck, ESG-chef hos Sparekassen Danmark, som har ca. 1450 medarbejdere fordelt på 62 adresser.

CSRD-reglerne betyder, at virksomheder fremover skal levere langt flere data om ESG (miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold) end tidligere. Formålet er at gøre ESG-rapporteringen mere datadrevet, og derfor indeholder de nye regler over tusind datapunkter, som virksomhederne skal forholde sig til.

Eva Falck sammenligner den opgave, pengeinstitutterne lige nu står over for, med implementeringen af hvidvaskdirektivet, men mener, at opgaven med at overholde de nye regler om ESG-rapportering er endnu mere omfattende for en organisation som helhed.

”Det kan bedst sammenlignes med implementering af hvidvaskdirektivet. Dengang skulle vi stille spørgsmål til kunderne, som vi ikke var vant til at stille, og vi skulle samle data ind på en ny måde. Det, som adskiller dengang fra nu, er, at CSRD omfangsmæssigt inddrager flere afdelinger og medarbejdere, fordi flere enheder bliver bedt om at levere selvstændig viden,” uddyber Eva Falck.

Eksempelvis skal rådgivere uddannes til ikke kun at have fokus på kreditrisiko, men også ESG-risiko, og indkøbsafdelingen skal ikke kun have fokus på produktets pris og kvalitet, men også dets miljøpåvirkning.

(Artiklen fortsætter efter boksen)
"Det er en opgave, som er stor - selv for de store. Så det er klart, at den fylder meget hos os."
- Bjarne Jacobsen, ESG- og kommunikationsdirektør i Middelfart Sparekasse

En stor opgave

For at understøtte implementeringen af CSRD-reglerne og sparekassens bæredygtige udvikling, ansatte Sparekassen Danmark endnu en medarbejder til ESG-afdelingen i midten af august – og Eva Falck mener ikke, at afdelingen er færdig med at vokse.

Middelfart Sparekasse, som har 15 afdelinger og cirka 400 ansatte, har også tilført flere ressourcer på grund af arbejdet med den nye lovgivning. ESG- og kommunikationsdirektør Bjarne Jacobsen fortæller, at han har fået en ny kollega til at hjælpe med arbejdet på fuld tid og derudover samarbejder med en ekstern revisor.

”Måske er det nok med en ekstra kollega, måske er det ikke. Jeg ville ikke have kunnet gøre det alene. Det er en opgave, som er stor - selv for de store. Så det er klart, at den fylder meget hos os,” siger han.

Hvad er CSRD?

  • Det nye EU-direktiv, CSRD, er en forkortelse for Corporate Sustainability Reporting Directive.
  • CSRD sætter en række standarder for, hvordan virksomheder skal rapportere om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.
  • Rapporteringen skal integreres i årsrapportens ledelsesberetning.
  • I 2025 skal virksomheder i EU med mere end 500 ansatte (virksomheder, der i dag er omfattet af NFRD) indberette for regnskabsåret 2024.
  • I 2026 følger virksomheder, som opfylder to af tre krav: mere end 250 ansatte, 40 mio. EUR i omsætning og 20 mio. EUR i aktier.
  • I 2027 skal børsnoterede SMV'er indberette for regnskabsåret 2026 (dispensation til 2028 er mulig).

Behov for uddannelse

CSRD er indrettet sådan, at de største virksomheder bliver underlagt kravene først, og de mellemstore først bliver omfattet senere. De allermindste virksomheder er i første omgang ikke direkte omfattet, men kan blive indirekte påvirket, hvis de er leverandører og samarbejdspartnere med de store virksomheder.

Hos LOPI, foreningen for Lokale Pengeinstitutter, fortæller analyse- og bæredygtighedsdirektør Søren Krarup, at implementeringen af CSRD, som kommer oven i en lang række andre regler for bæredygtighed og klima, er en enorm opgave. Derfor er der behov for videreuddannelse og også for nye ansatte.

LOPI har sammen med Finanssektorens Uddannelsescenter startet et netværk for medarbejdere, som beskæftiger sig med ESG. Den slags medarbejdere er der nemlig kommet flere af, efterhånden som lovgivningen er blevet mere omfattende.

”Tidligere var der ofte én medarbejder - eksempelvis en medarbejder inden for compliance, risikostyring eller kommunikation - som fik området oven i det andet, han eller hun sad med. Men nu ser vi typisk, at man har en ESG-ansvarlig, i hvert fald de større steder,” siger Søren Krarup.

I Finansforbundet er et nyt netværk på vej målrettet medlemmer, som har berøring med og interesse inden for ESG.  Her er et tilbud om et fortroligt rum med sparring og den nyeste faglige viden.  

Også hos banker, som ikke er direkte omfattet af de nye lovkrav, begynder man at opruste på ESG-området. Hos Dragsholm Sparekasse fortæller områdedirektør Louise Lerhøj-Kloppenborg, at man netop har valgt at oprette en jobfunktion med fokus på ESG.

Louise Lerhøj-Kloppenborg har ansvaret for jura, compliance og HR og derudover indtil nu siddet med ESG-ansvaret.

”Det er jo lidt sjovt, for bare for fem år siden havde vi ikke forestillet os, at vi overhovedet skulle have ansatte til det her område,” siger Louise Lerhøj-Kloppenborg.

”Hvis vi kigger mange år frem, er det helt sikkert, at det vokser endnu mere. Men lige nu er det mig og min kollega, som forsøger at bygge et helt nyt område op.”

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Seneste nyt