Menu luk

Kompensation for afskaffelsen af Store bededag

29. aug. 2023
1 min

Regeringen har ved lov vedtaget at afskaffe Store bededag som helligdag fra 2024. Det betyder, at den årlige arbejdstid forøges, og derfor skal alle medarbejdere kompenseres med et beløb svarende til værdien af en helligdag.
Jf. lovgivningen skal medarbejderne derfor have udbetalt et tillæg på 0,45 pct. af årslønnen.

Ift. selve udbetalingen kan virksomheden vælge mellem to muligheder.
Den kan enten udbetale tillægget månedligt samtidig med lønudbetalingen, eller vælge at udbetale tillægget sammen med ferietillægget i henhold til ferielovens regler, dvs. to gange årligt sammen med månedslønnen for maj og august.

Årslønnen er medarbejderens sædvanlige og fast påregnelige årlige løn og tillæg, inklusive pensionsordningsbidrag, samt personalegoder, der ikke modtages under ferien.

Hvis du som tillidsrepræsentant bliver bekendt med, at din virksomhed ikke vil kompensere visse medarbejdergrupper, skal du kontakte Finansforbundet.

Seneste nyt