Menu luk

Halvering af gebyr for at forlade datacentral kan få konsekvenser

Omkostningerne for at forlade en datacentral står til at blive væsentligt reduceret. Det kan risikere at føre til færre og mindre investeringer i nye it-løsninger, lyder det fra Bankdatas direktør.

Bøden eller omkostningen for at forlade en af landets store datacentraler i utide står til at blive halveret fra de 5 år, som i dag er standard hos Bankdata, BEC og SDC.

Der er tale om meget store beløb og dermed en væsentlig reduktion af de omkostninger pengeinstitutionernes skal betale for at blive skilt fra en eksisterende datacentral.

Mens det nok er en positiv nyhed for de finansielle medlemmer, vil reduktionen til 2,5 års kontingent omvendt få konsekvenser for datacentralerne, lyder det enstemmigt fra Bankdata og BEC.

Hos begge får det i første omgang konsekvenser for de aftaler, som fremover bliver indgået med andre leverandører som eksempelvis Microsoft eller Salesforce. Bindingsperioden vil blive forkortet, og kortere aftaler vil i sagens natur kunne betyde højere priser for datacentralerne og dermed kunderne.

Om det bliver virkelighed, vil Bankdatas direktør Esben Kolind Laustrup dog ikke spekulere i, da Finanswatch stiller ham netop det spørgsmål.

Overfor mediet siger han til gengæld, at de aftaler, Bankdata har med sin leverandør, fremover maksimalt vil blive kontrakter af tre års varighed. Tidligere kunne de lyde på mellem 5 til 10 år.

”Risikoen er, at investeringsvilligheden bliver begrænset, fordi man er bange for at sætte et projekt i gang, hvis der er risiko for, at nogen løber fra regningen."
- Esben Kolind Laustrup, direktør hos Bankdata.

Derfor sænkes udtrædelsesgebyr

Den væsentlige reduktion er kommet på bordet efter, at Bankdata i marts indgik en tilsagnsaftale med Konkurrencerådet om at sænke sine udtrædelsesomkostninger fra 5 til 2,5 års omsætning.

Det forventes også at slå igennem hos de andre datacentraler. BEC meldte for kort tid siden officielt ud, at man også vil følge linjen med en halvering.  

De lavere omkostninger for at træde ud som medlem af en datacentral skal ifølge Konkurrencerådet føre til en bedre konkurrence om at levere it-løsninger til pengeinstitutterne og modvirke en potentiel fastlåst situation.

De 5 års udtrædelsesomkostninger har også været set som en barriere for fusioner af banker, der har været medlem hos hver sin datacentral.   

Håber høj investeringslyst fortsætter

Esben Kolind Laustrup pointerer i Finanswatch, at de 5 års udtrædelsesomkostninger ingenlunde var for at begrænse konkurrencen, men at datacentralen så sig nødsaget til at reducere omkostningerne, når der var betænkeligheder.

Han håber nu, at investeringsvilligheden i nye it-projekter kan holdes på et højt niveau trods ændringerne.

"Risikoen er, at investeringsvilligheden bliver begrænset, fordi man er bange for at sætte et projekt i gang, hvis der er risiko for, at nogen løber fra regningen. Det håber vi ikke, bliver en konsekvens af aftalen, men det må tiden vise," siger han til Finanswatch.

Esben Kolind Laustrup, direktør hos Bankdata.

Hos BEC, der også er på vej til at reducere gebyret for en skilsmisse, siger BEC’s bestyrelsesformand David Hellemann, at de 2,5 års omsætning ikke dækker tabene i forbindelse med en banks udtrædelse af BEC.

"Derfor vil vi søge at tilpasse vores fremtidige indgåelser af lange forpligtigelse," siger han i en udsendt pressemeddelelse.      

BEC vil samtidig nu også tillade medlemmer at opsige deres medlemskab uden varsel, som i dag er på 18 måneder.

Bankdata skal implementere tilsagnet om reduktionen af udmeldelsesomkostningerne inden for et halvt år. Hos BEC skal den nye udtrædelsesgodtgørelse først besluttes på en generalforsamling 25. april.   

Alle banker bortset fra Danske Bank og Nordea er medlem af en datacentral, som håndterer en stor del af deres it-systemer. Som medlem af en datacentral indgår man i et fællesskab, hvor den enkelte bank betaler sin del af de samlede regninger ud fra deres omsætning.

Seneste nyt