Menu luk

Godt nyt: Nemmere at få efteruddannelse

Har du en kort eller mellemlang uddannelse, er det blevet nemmere at få efteruddannelse.

18. sep. 2023
1 min

I sidste uge landede der en ny trepartsaftale om efteruddannelse. Den er godt nyt for mange medlemmer af Finansforbundet.

Med aftalen afsættes der 360 mio. kr. årligt til et varigt løft af efter- og videreuddannelsesindsatsen i Danmark.

Det har betydning for mange finansansatte. Fremover kan man søge Omstillingsfonden om op til 10.000 kroner årligt til efteruddannelse, hvis man har en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Tidligere var det kun ufaglærte og faglærte, der havde den mulighed.

Fx medarbejdere med uddannelser som finansøkonom eller finansbachelorer får mulighed for at få støtte fra fonden.

Omstillingsfonden får 100 millioner kroner årligt.

”Vi er tilfredse. Det er en god aftale, der sikrer stabile rammer om efteruddannelsesområdet, fordi den nu gøres permanent efter, at den tidligere aftale blev forlænget midlertidigt i 2021 og 2022,” siger Sebastien Bigandt, seniorkonsulent i Finansforbundet.

Medarbejdere med korte og mellemlange videregående uddannelser udgør op til 40 procent af medarbejderne indenfor pengeinstitutter og realkredit.

”Så mange flere af vores medlemmer kan nu efteruddanne sig og få nye kompetencer. Fx i forhold til digitalisering og den grønne omstilling,” siger Sebastien Bigandt.

 

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Fakta om aftalen

  • Regeringen og arbejdsmarkedets parter (DA, FH, KL, Danske Regioner, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Lederne og Akademikerne) har indgået en trepartsaftale om langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet.
  • Medarbejdere til og med professionsbachelorniveau kan fremover få tilskud til at efter- og videreuddanne sig på videregående niveau. 

Seneste nyt