Menu luk

God trivsel skal plejes

Målingerne i banken er fine, men det giver alligevel masser af mening at arbejde med trivsel. Den oplevelse deler ledere og medarbejdere i Nordea, efter de har haft besøg af trivselskonsulenter.

19. jun. 2023
4 min
Viceregion- og regionsdirektør Steffen Skøtt (tv) og Niels Thorslund (th) fra Nordea er enige om, at det har været godt med besøg fra Finansforbundets trivseskonsulenter.

”Selv om det overordnet står godt til med trivslen, er der altid noget, der kan gøres bedre.”

Den erkendelse deler Niels Thorslund og Steffen Skøtt, henholdsvis regions- og viceregionsdirektør i Nordea for Fyn & Jylland Syd og Vest. På trods af, at de filialer, de har ansvar for, overvejende har rigtig fine trivselsmåler, er der alligevel udbytte at hente i at dykke dybere.

Det har man gjort rundt om i filialerne, efter trivselskonsulenterne Birgit Kjeldsen og Samuel Funk-Hansen, der er finansieret af midler fra overenskomsten mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening, har besøgt dem.

På møderne har de blandt andet præsenteret forskellige lettilgængelige værktøjer, der kan hjælpe en god dialog om trivsel, og hvad der er vigtigt for at få den til at blomstre, i gang. Se eksempel i faktaboksen.

”Når noget både er godt og gratis, er det jo helt optimalt. Og det er tilfældet med den assistance, vi har fået fra Birgit og Samuel. De rykker ikke ud på en belærende facon, men er virkelig inspirerende, empatiske og gode til at aflæse kulturen i de enkelte afdelinger”, er de to direktører enige om.

”Når man giver sig tid til at have en dialog om, hvad trivsel betyder for den enkelte, er det noget andet, end at udfylde det sædvanlige spørgeskema, der går ud til hele banken"
- Niels Thorslund, regionsdirektør Nordea

’Plejer’ gå hjem

”Vores trivselsmålinger har vist, at vi har været på toppen med tilfredse medarbejdere. Men der kan godt gå lidt ’plejer’ i den, og vi er blevet flyttet i forhold til at tænke, at det plejer at gå fint og det gør det nok også næste gang,” siger Niels Thorslund.

For selv om man har glade medarbejdere, er det ikke en selvfølge, at det bliver ved på den måde.

Desuden afdækkes nye vinkler af forudsætningerne for god trivsel med øvelserne:

”Når man giver sig tid til at have en dialog om, hvad trivsel betyder for den enkelte, er det noget andet, end at udfylde det sædvanlige spørgeskema, der går ud til hele banken. Vi har set, at det løfter og giver ny energi i filialerne – og det holder lederne varme på, at trivsel er vigtigt.”

Dialogværktøjet ’Mødet på midten’

Vælg et emne. Fx ’Hvad er en god dag på kontoret hos os?’

Afsæt 30-45 minutter til dialogen.

Inddel i grupper, højest seks i hver.
Tegn en cirkel midt på et stort stykke papir. Inddel papiret i felter, så alle har et.

  1. Overvej selv spørgsmålet i et par minutter.
  2. Skriv dine tanker i dit felt.
  3. Tag en rund, hvor I på skift fortæller, hvad I har skrevet. Giv tid, undlad at afbryde.
  4. Tal om det, I er enige om og finder vigtigt.
    Skriv det fælles i midten af papiret.
  5. Tal om hvilke indsatser/ handlinger I kan sætte i gang for at opnå det, I har fundet frem til. Max 2-3 indsatser.

Fortæl om det svære

Steffen Skøtt fortæller, at tilbagemeldingerne fra filialerne blandt andet handler om, at øvelserne gør det nemmere at tale om de ting, der ellers kan være svære at sætte ord på:

”Det hjælper os med at skabe og fastholde en kultur, hvor man ikke brænder inde med problemstillinger. Hvor man er ærlig og rykker ud med det, før det vokser sig til større problemer.”

At det er blevet så stor en succes, tilskrives også, at man for første gang i Nordea samlede lokale ledere og lokale tillidsrepræsentanter og klædte dem på forud for indsatsen for trivsel. Det giver et fælles ejerskab, som gør noget godt for forløbet og lysten til at lægge energi i det.

Også et tilbud til jer

Finansforbundets konsulenter har nu afsluttet besøgene i Nordeas filialer i to regioner og har mødt filialdirektører, vicefilialdirektører og tillidsvalgte.

Tilbuddet om at få inspiration til opfølgning på trivselsmålinger - eller generelt hjælp til at sætte gang i dialogerne om trivsel i det daglige - er også åben for andre pengeinstitutter.

Der behøver ikke foreligge en trivselsundersøgelse, men hvis man har en, er den er god at tage afsæt i.

”Man øger ikke trivslen ved at måle den – ligesom grisen ikke bliver tungere, fordi man vejer den – man øger trivslen ved at tale om det, som fylder i hverdagen og i fællesskab aftale, hvad vi vil gøre ved noget,” siger trivselskonsulent Birgit Kjeldsen.

Hun forklarer, at trivselsmålingen på den måde er et middel, ikke et mål i sig selv.

”Vi hjælper ledere og tillidsvalgte til at turde være nysgerrige på trivsel og sætte de rigtige dialoger i gang.”

Ræk ud til Birgit Kjeldsen for mere info.


Emner

Seneste nyt