Menu luk

Finanstilsynets kontrol med bankers it-sikkerhed skal granskes

Er Finanstilsynets kontrol med it-sikkerheden i finansielle virksomheder god nok? Det bliver Rigsrevisionen nu sat til at undersøge.

Rigsrevisionen skal undersøge, om Finanstilsynets tilsyn med it-sikkerhed i den finansielle sektor er god nok.

Det sker efter, at digitaliserings- og it-udvalget har bedt Statsrevisorer om at få sat gang i undersøgelsen.

Det fremgår af en meddelelse fra Statsrevisorerne. 

Fokus bliver omfanget og kvaliteten af Finanstilsynets it-tilsyn og inspektioner med it-sikkerheden hos finansielle virksomheder i perioden 2017 til 2022. 

Rigsrevisionen får blandt andet til opgave at afdække hvor mange og hvilke påbud Finanstilsynet har udstedt, og hvilke muligheder Finanstilsynet har for at føre tilsyn med banker i Danmark, som har hovedsæde i andre lande.

Der vil også helt overordnet blive set nærmere på, om Finanstilsynets it-tilsyn og inspektioner har været tilfredsstillende i perioden.

Den største trussel mod finansiel stabilitet

Undersøgelsen sættes i søen i lyset af, at den finansielle sektor er en del af den kritiske infrastruktur i Danmark, og at it-sikkerheden er er af de vigtigste værn i forhold til at sikre finansiel stabilitet og tillid.

Branchen har gennem flere år selv peget på, at it-relaterede risici og trusler mod cybersikkerhed er en af de største risici mod sektoren. 

Ifølge Center for Cybersikkerhed er truslen mod den finansielle sektor i Danmark desuden meget høj.

Den risiko understøttes af, at Danmark er et af de mest digitaliserede lande på betalingsområdet, hvor langt de fleste betalinger foregår digitalt.

Det er Finanstilsynet, der som sektoransvarlig myndighed skal føre tilsyn med, at lovgivningens krav til it-sikkerhed overholdes.

Om denne opgave løftes godt nok skal altså nu granskes.

Strategi for cybersikkerhed løber frem til 2025

Den finansielle sektor er af regeringen udpeget som en samfundskritisk sektor og omfattet i målsætninger i 'National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024'.

Selv har sektoren med Finanstilsynet i front formuleret en bred it-sikkerhedsstrategi, der løber frem mod 2025.

I slutningen af 2022 blev strategien lanceret 'Strategi for den finansielle sektors cyber- og informationssikkerhed'.

Strategien har blandt fokus på at:

  • sikre et vidensgrundlag, der understøtter beskyttelse af kritisk it-infrastruktur
  • udbygge evnen til at forsvare it-infrastruktur og opretholde drift i krisesituationer 
  • samt samarbejde mellem virksomheder og myndigheder på tværs af de øvrige indsatsområder i 'National strategi for cyber- og informationssikkerhed'  

Om strategien sagde Karen Dortea Abelskov, vicedirektør i Finanstilsynet med ansvar for tilsyn med cyber- og it-sikkerhed, at den har fokus på at fremme robustheden i den finansielle sektors it-systemer.

"Det gælder både de enkelte virksomheders systemer og samarbejdet på tværs af sektoren og offentlige myndigheder."

Det skal Rigsrevisionen undersøge

Rigsrevisionen er sat til at undersøge en række områder af Finanstilsynets tilsyn med it-sikkerhed i den finansielle sektor. 

  • Hvor mange it-tilsyn og it-inspektioner af finansielle virksomheder Finanstilsynet har gennemført i perioden 2017-2022?
  • Hvor mange og hvilke påbud Finanstilsynet har udstedt i den forbindelse, og hvilken virkning de har haft?
  • Hvilke muligheder Finanstilsynet har for at føre tilsyn med banker i Danmark, som har adresse/hovedsæde i andre lande, men hvor en stor del af deres kritiske finansielle infrastruktur er placeret i Danmark?
  • Om Finanstilsynets it-tilsyn og inspektioner har været tilfredsstillende i perioden bl.a. i forhold til tilsynsfrekvens, rammer for tilsynet, risici og lovens hovedformål?
  • Samt hvilke muligheder kunderne har for at blive orienteret om eventuelle it-sikkerhedsmæssige risici og påbud fra Finanstilsynet i deres pengeinstitut?

Kilde: Statsrevisoranmodning 24. april 2023.

Sammen om dataetik

I et digitaliseret samfund gemmes flere tusinde dataspor hver eneste dag. Hvordan skaber vi gennemsigtighed omkring, hvilke data der gemmes på arbejdspladsen? Og hvad disse data bruges til? Få viden og inspiration her.

Læs mere

Seneste nyt