Menu luk

DI Digital og Finansforbundet vil hylde ansvarlig brug af data med ny pris

DI Digital og Finansforbundet står bag den første pris for dataetik i Danmark, som uddeles af digitaliseringsminister Marie Bjerre den 3. november i Kolding.

De to organisationer vil med prisen hylde de gode eksempler på dataetik i praksis i dansk erhvervsliv og på danske arbejdspladser. Tre virksomheder er nomineret til prisen:

  • LB Forsikring
  • Emento, som har udviklet en patientplatform
  • SupWiz, der laver AI-styret kundeservice.

Hvorfor dataetik?

Formålet med den nye pris er at sætte fokus på og hylde de gode eksempler på, hvordan virksomheder arbejder med dataetik og ansvarlig teknologiudvikling.

Prisen uddeles derfor til en virksomhed, der gør en ekstra indsats på det dataetiske område. Den hastige digitale udvikling kalder på, at vi bruger teknologi og data ansvarligt. Særligt udviklingen i brugen af kunstig intelligens har skabt grobund for øget opmærksomhed på de etiske aspekter af den digitale udvikling, og hvordan man arbejder ansvarligt med data.

Dataetik er ikke blot afgørende for tilliden mellem virksomheder, kunder og medarbejdere, men også et kvalitetsstempel, der kan give danske virksomheder internationale konkurrencefordele.

- Det er helt afgørende, at borgere, kunder og myndigheder kan have tillid til, at deres data bliver behandlet ansvarligt og etisk. Det har vi heldigvis mange virksomheder, der er gode til i Danmark, og dem skal vi fejre og få frem i lyset - som inspiration til andre virksomheder, siger digitaliseringspolitisk chef i DI Digital, Andreas Holbak Espersen.

 

- Der er i en intensiv teknologisk og digital udvikling brug for fokus på, hvordan man arbejder med dataetik i praksis.  Det kræver strategisk stillingtagen og forankring, klare processer og seriøs tilgang til gennemsigtighed i brugen af data. Jeg håber, at vi med den her pris kan være med til at vise gode eksempler frem og hylde dem, der gør en ekstra indsats på et område, der bliver helt centralt i de kommende år’, siger Steen Lund Olsen, næstformand for Finansforbundet

Mere om de tre nominerede:

SupWiz leverer AI-løsninger til at effektivisere kundeservice på tværs af kommunikationskanaler. For virksomheden er dataetik en forretningsstrategisk prioritet. SupWiz har indført initiativer, der skal styrke kundens forståelse af deres chatbot-løsning, alt imens den giver en step-by-step forklaring på, hvordan chatbotten er kommet frem til et givent svar. SupWiz udmærker sig som et godt eksempel på ”forklarbar AI” og bruger-involvering – og på, at tilbyde en sproguafhængig chatbot, som er baseret på en sprogagnostisk teknologi, der sikrer, at spørgsmål forstås uanset brugeres sprog

Emento er en alt-i-én platform til at guide patienter. Platformen motiverer og gør det muligt for sundhedspersonale at designe patientrejsen og vejlede patienterne gennem deres patientforløb med en forløbsguide. Emento har en databeskyttelsespolitik, der bygger på fem dataetiske principper, med mennesket i centrum, individuel datakontrol, gennemsigtighed, ansvarlighed og ligeværdighed. Emento udmærker sig på ledelsesmæssig og organisatorisk forankring i arbejdet med dataetik brugt som et redskab til at træffe valg, der ikke er omfattet af compliance.

LB Forsikring er et medlemsejet forsikringsaktieselskab, der består af forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Bauta Forsikring, LB Forsikring til PFA og LB Erhverv. Persondata er afgørende for LB Forsikrings strategi om at forhindre og forebygge skader. Med den øgede datamængde og brug af teknologi som kunstig intelligens og apps, der bl.a. følger adfærd hos medlemmerne, har LB Forsikring udviklet både dataetiske retningslinjer og en procedure for løbende diskussion af de dataetiske dilemmaer og sikret forankring af dataetik hos direktionen.

Pressen inviteres til

Digital Future Innovation Challenge – The Final & Danmarks første Dataetikpris

Fredag den 3. november kl. 13:00-15:00.

Designskolen Kolding,

Dyrehavevej 116, 6000 Kolding

Seneste nyt