Menu luk

Dansk fintech-miljø afleverer vigtige anbefalinger til minister

Danmark er ikke bare vind, svin og insulin. Den danske fintech-branche stryger mod himlen, men der er behov for langt bedre erhvervsforhold, hvis udviklingen ikke skal gå i stå, lød budskabet fra det danske fintech-miljø til erhvervsminister Morten Bødskov (S) .

14. aug. 2023
5 min

Fra venstre, Thomas Krogh Jensen, direktør Copenhagen Fintech, Steen Lund Olsen næstformand Finansforbundet og Morten Bødskov (S) erhvervsminister. Foto: Claus Bech.

Den danske fintech-branche står måske ikke helt så krystalklart i politikernes bevidsthed som vind, svin og insulin, men landets erhvervsminister tog forleden en hel formiddag ud af kalenderen hos Copenhagen Fintech. 

Med en sort iPad som talepapir i hånden indtog erhvervsminister Morten Bødskov (S) onsdag gulvet i et intimt lokale foran stiftere og direktører fra nogle af Danmarks mest succesrige fintech-startups.

Morten Bødskov og erhvervsordfører Mette Reissmann (S) var inviteret af Finansforbundets næstformand Steen Lund Olsen og direktør hos Copenhagen Fintech Thomas Krogh Jensen. 

”Vi taber simpelthen virksomhederne til udlandet i takt med, at de vokser i størrelse på grund af en forvrænget konkurrencesituation,” sagde Steen Lund Olsen, der opfordrede til, at Danmark styrker sit fokus på uddannelserne med snitflader mellem it, digitalisering og finans.

Morten Bødskov præsenterede regeringens analyse om status på iværksætteri i Danmark og tog herefter imod input til den iværksætterstrategi, som regeringen har planer om at spille ud med inden nytår.

”På mange måder er den udvikling, I har været igennem de seneste år, noget af det, som vi kigger på og forhåbentlig kan tage med ind i vores iværksætterstrategi. Vi kigger på det nu, og forhåbentlig kommer et udspil inden længe,” lød budskabet fra ministeren.

Behov for bedre vilkår for fintech

Input var der nok af fra forsamlingen af repræsentanter fra det danske fintech-miljø, hvor prominente navne som Jeppe Rindom, medstifter og direktør hos Pleo, og Ken Villum Klausen, stifter og direktør hos Lunar, blandt andet var til stede.

Mest udtalt var ønsket om en mere nuanceret forståelse af den finansielle sektor og fintech.

Alle virksomheder, der rimer på finans, bliver forholdt samme krav, og det kan ikke mindst være svært for små virksomheder, der opererer digitalt og på et globalt marked, at leve op til det, lød budskabet. 

Særbeskatningen af fintech via lønsumsafgiften blev nævnt som et eksempel på de svære vilkår. Uhensigtsmæssigt fordi det skaber ulighed, når man konkurrerer med digitale virksomheder i hele verden.

Når en virksomhed vækster, skaber det arbejdspladser, men det er svært at holde dem i Danmark, hvis man er den eneste, der skal betale ekstra for hver ansat, der får et arbejde.

Ministerbesøg hos Copenhagen Fintech. Foto: Claus Bech.

Der blev i tillæg nævnt flere udfordringer med at tiltrække og fastholde udenlandske medarbejdere, navnlig ikke EU-borgere, og efterspurgt bedre rammevilkår i forhold til at fastholde arbejdspladser i Danmark.

De fremmødte fintech-profiler fik på skift ordet og fremlagde hver især indspark til Morten Bødskov. Ministeren lyttede og var tydeligvis imponeret over de resultater, der er blevet skabt de seneste år i miljøet. Han rundende flere gange af med et ”tillykke, godt gået,” når han havde hørt endnu en iværksætterhistorie fra fintech-stifterne.

Kom med til det største fintech-event i Norden

Deltag i 'Nordic Fintech Week'. En 2-dages konference med en dagsorden, der dækker de mest transformerende tendenser inden for fintech og finansiel innovation.

Tidspunkt: 27. - 28. september 2023. 

Tilmeldingsfrist: 26. august 2023. 

Medlemmer af Finansforbundet kan deltage i Nordic Fintech Week for 500 kr. 

Du kan læse mere om eventet og tilmelde dig her.

Skabt et stærkt økosystem 

Finansforbundet var i sin tid initiativtager til Copenhagen Fintech og har siden været en af de drivende kræfter. Siden etableringen har Finansforbundets formand Kent Petersen været næstformand – en rolle som Finansforbundets næstformand Steen Lund Olsen i dag har overtaget.

”For nogle lød det måske som en mærkværdig beslutning, at en fagforening skulle være med til at skabe et iværksættermiljø. For os i Finansforbundet giver det stadig rigtig god mening. Vi har skabt et af de stærkeste økosystemer mellem finans og fintech i verden,” lød det fra Steen Lund Olsen, der fortsatte:

”Men der er brug for gode rammebetingelser, hvis væksteventyret skal fortsætte på dansk jord. At der i størst muligt omfang arbejdes for lige konkurrence- og ansættelsesvilkår er en fordel for virksomhederne, medarbejderne og det øvrige samfund.”

Morten Bødskov (S), erhvervsminister. Foto: Claus Bech.  

300 millioner kroner forslår hurtigt

Morten Bødskov, Mette Reissmann og regeringen skal nu i tænkeboks, inden udspillet til en ny iværksætterstrategi skal færdiggøres i andet halvår af 2023.

I første omgang er der sat 300 millioner kroner af til strategien, hvorfor der ifølge Morten Bødskov vil blive nødvendigt med en benhård prioritering mellem de mange forskellige anbefalinger og gode råd fra branchen.

Men det står klart, at finans og fintech er udpeget som en dansk styrkeposition, det vil sige et af de områder, der har særlig betydning for dansk økonomi.

Og han fremhævede, at det danske fintech-miljø har fat i den lange ende.

”Jeg har fulgt centeret (Copenhagen Fintech, red.) i flere år. Det er på mange måder en arketype på, hvordan man omkring store aktiviteter i det danske samfund kan bygge økosystemer, som kan være med til, at vi kan fastholde arbejdspladser i Danmark og sikre, at vi innoverer og udvikler danske styrkepositioner,” sagde ministeren.

Ny iværksætterstrategi på trapperne

Regeringen er på vej med udspil til ny iværksætterstrategi, der har en ramme på cirka 300 millioner kroner. 

Strategien skal styrke iværksætteri i hele Danmark.

Regeringen har udpeget syv fokusområder i en iværksætteranalyse, der skal danne grobund for de kommende forhandlinger. 

I overskritsform er de syv fokusområder følgende: 

1) Etablering og vækst

2) Adgangen til kapital

3) Tiltrækning af talent

4) Kønsdiversitet i det danske iværksættermiljø

5) Videnbaseret iværksætteri

6) Iværksætteri inden for danske styrkepositioner

7) Erhvervsfremmesystemet 

Du kan læse hele analysen her.

Seneste nyt