Menu luk

Compliance kan godt vinde over virksomhedskultur – men det skal man ikke altid ønske sig

Skal complianceindsatsen lykkes, skal de ansatte ikke blot følge regler, men også forstå, hvorfor de gør det. Sådan lyder pointen fra to fagfolk med hver deres bud på, hvordan man arbejder med compliance og kultur

13. mar. 2023
3 min

Vinder virksomhedskultur altid over compliance, eller kan det modsatte ske?

Ifølge Søren Hoffmann Christiansen, jurist og underdirektør i Nykredit, kan compliance kan godt overtrumfe den kultur, som findes i en virksomhed – men det skal man ikke nødvendigvis ønske sig.

”Når compliance vinder over kultur, risikerer man at få compliance uden formål. Man gør noget uden at forstå, hvorfor man gør det,” siger han.

Siden 2020 har pengeinstitutter haft pligt til at arbejde målrettet med virksomhedskultur. Men hvordan griber man det an i praksis? Det gav to fagfolk hver deres bud på til compliancekonferencen arrangeret af Finansforbundet og Finanssektorens Uddannelsescenter.  

”Det er i høj grad en kommunikationsøvelse,” lyder det fra Søren Hoffmann Christiansen, som har arbejdet med at kortlægge centrale værdier og skabe sund kultur hos Nykredit.

”Compliance er meget ofte et spørgsmål om at fremme en bestemt opførsel eller ændre en bestemt opførsel hos individer. Hvis man vil implementere et nyt sæt regler og gøre noget anderledes for at overholde dem, så er det de ansattes adfærd, man prøver at ændre på,” siger han.

Søren Hoffmann Christiansen, jurist og underdirektør i Nykredit og Linda Heath, chefkonsulent i Finanssektorens Uddannelsescenter. Foto: Claus Bech

Forstår de ansatte ikke formålet med reglerne, kommer compliance til at handle om at krydse punkter af på en tjekliste. Derfor er kommunikationen så vigtig, og den kræver, at man forstår virksomhedskulturen.

Og ifølge næste oplægsholder, chefkonsulent i Finanssektorens Uddannelsescenter Linda Heath, er det faktisk ikke nok. Man skal også forstå de ansattes kulturelle baggrund, for den påvirker synet på compliance.

Linda Heath har studeret jura og compliance i både Danmark, England og Sydafrika. Hun fortæller, at nogle juridiske systemer har fokus på præcise regler og lovens bogstav, mens andre har fokus på overordnede principper og plads til fortolkning af lovens ånd. Et land som USA er et eksempel på det første, mens Danmark tilhører den sidste kategori.

”Lande, som har en høj grad af tillid, har ofte et juridisk system baseret på principper. I lande, som er meget regelbaserede, ser man tit en lavere grad at tillid,” siger Linda Heath.

”Tilliden er som ilt. Man opdager først, hvor vigtig den er, når den er forsvundet.”
- Linda Heath, chefkonsulent i Finanssektorens Uddannelsescenter

”Da jeg kom til Danmark, vidste jeg ikke, hvor stor en rolle, tillid spillede i dansk kultur. Jeg gik til mange situationer med en mangel på tillid, og jeg fik et dårligt resultat,” siger hun.

”Vi skal være opmærksomme på, at folk har forskelligt udgangspunkt, alt efter hvor de er vokset op. Nogle gange vil ansatte foretrække flere retningslinjer og skrappere regler, så det er lettere for dem at vide, om de gør det rette.”

Linda Heath kalder den danske tillidskultur er en ”gave” til complianceansvarlige og mener derfor, man skal undgå for rigid kontrol.

”Tilliden er som ilt,” siger hun. ”Man opdager først, hvor vigtig den er, når den er forsvundet.”

Finansforbundets årlige compliance-konference

Den 9. marts 2023 afholdt Finansforbundet den årlige Compliance-konference på Bella Sky Copenhagen, hvor eksperter på området var inviteret ind til at holde oplæg. Linda Heath og Søren Hoffmann Christiansen var blandt talerne. Læs mere

Seneste nyt