Menu luk

Afgørelse om hjemmearbejde: Parasol-uheld var en arbejdsskade

En principafgørelse fra Ankestyrelsen slår fast, hvornår du er dækket, hvis du kommer til skade på hjemmekontoret.

17. apr. 2023
3 min
Dansk / English

Er det en arbejdsskade, hvis du kommer til skade, mens du flytter en parasol på terrassen for at skærme for solen på skærmen på arbejdscomputeren?

Ja, har Ankestyrelsen konkluderet i en principafgørelse.

”Ankestyrelsen har nu fastslået, at der skal meget specifikke betingelser for hjemmearbejde til, før arbejdsgiveren ikke har et ansvar for de skader, der er indtrådt som led i udførelsen af arbejdet – uanset hvor mærkværdigt et sted, man måtte arbejde,” siger advokat og chefjurist hos Finansforbundet Mette Hjøllund Schousboe.

I det konkrete tilfælde havde medarbejderen sat sig udenfor for at arbejde, fordi vedkommendes ægtefælle også arbejdede hjemme og havde Zoom-møde i stuen. For at få ro satte medarbejderen sig på terrassen, men da vedkommende ville flytte en parasol for at kunne se skærmen på sin computer, gav det et smæld i armen.

"Hjemmets indretning er arbejdsgiverne ikke ansvarlig for, men det bliver de, hvis man på en eller anden måde kan knytte det op på noget, der kan relatere sig til arbejdets udførsel."
- Mette Hjøllund Schousboe, advokat og chefjurist hos Finansforbundet

I gang med at arbejde eller ej?

Og det var altså en arbejdsskade, slår principafgørelsen fast.

”Vi lægger vægt på, at du var i gang med at udføre arbejde for din arbejdsgiver da du kom til skade, og at din arbejdsgiver ikke har stillet særlige betingelser for, hvordan du skal udføre dit arbejde, når du arbejder hjemmefra,” skriver Ankestyrelsen blandt andet i sin afgørelse.

Mette Hjøllund Schousboe forklarer, at det i bund og grund handler om, hvorvidt man er kommet til skade, mens man var i gang med at udføre sit arbejde.

”Hjemmets indretning er arbejdsgiverne ikke ansvarlig for, men det bliver de, hvis man på en eller anden måde kan knytte det op på noget, der kan relatere sig til arbejdets udførsel,” siger hun.

Et andet eksempel fra principafgørelsen handler om en medarbejder, der slog hovedet mod en skråvæg, da vedkommende rejste sig for at tilslutte en skærm til sin computer. Også her bliver det vurderet, at der er tale om en arbejdsskade, fordi det har en meget nær tilknytning til det arbejde, medarbejderen skal udføre.

Eksempler på afgørelser

Fra Finansforbundets egne arbejdsskadesager findes blandt andet følgende eksempler:

Eksempel 1
En medarbejder gik efter at have deltaget i et virtuelt møde fra hjemmet ud i en have for at holde en kort pause. På vej ind i boligen falder medarbejderen og får et alvorligt benbrud. Denne ulykke er blevet afvist som en arbejdsskade.

Eksempel 2
En medarbejder skulle inden et møde hente et arbejdsredskab på 1. sal i boligen, og i forbindelse hermed falder medarbejderen på en trappe mellem etagerne og komme til skade. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har anerkendt faldet som en arbejdsskade.

Eksempel 3
En medarbejder pendlede med tog mellem landsdelene flere gange om ugen. Det var aftalt med arbejdsgiveren, at transporttiden indgik i arbejdstiden. Medarbejderen var involveret i en togulykke under pendlingen og pådrog sig skader. Ulykken blev anerkendt som en arbejdsskade.

Legetøj eller ledning

Men problemerne kan opstå, hvis medarbejderen kommer til skade, mens vedkommende hænger vasketøj op eller går ud med skraldet. I de tilfælde vil det ofte blive afvist, at der er tale om en arbejdsskade.

Det er heller ikke en arbejdsskade, hvis man falder over et stykke legetøj på vej ud ad døren til et arbejdsrelateret møde, forklarer Mette Hjøllund Schousboe.

En sådan sag har Finansforbundet nemlig haft, og her fik medlemmet ikke anerkendt faldet som en arbejdsskade.

”Hvis nu medarbejderen var faldet i computertasken eller en ledning fra computere, så ville sagen måske være en anden,” siger Finansforbundets chefjurist.

Som udgangspunkt gælder den samme lovgivning for arbejdsskader – uanset hvor man arbejder. Men det kan altså være sværere at få anerkendt et uheld i hjemmet som en arbejdsskade, fordi grænserne for, hvornår man arbejder på hjemmekontoret, er mere uklare, end når man møder ind på sin arbejdsplads.

Derfor vil medarbejderen ofte skulle dokumentere, at ulykken skyldes arbejde og ikke indretningen af hjemmet eller andre omstændigheder, som arbejdsgiveren ikke har kontrol over.

Mette Hjøllund Schousboe understreger igen, at det i bund og grund handler om, hvorvidt ulykken har en nær tilknytning til arbejdets udførelse.

”Men der er stadig gråzoner. Det er virkelig på en knivsæg, hvad der skal til. Det er en meget nøje vurdering, man laver fra gang til gang,” konkluderer Mette Hjøllund Schousboe.


Emner

Seneste nyt