Menu luk

”Vi har snart ventet på en ny normal i et år”

I den kommende uge går Jyske Banks opkøb af Handelsbanken ind i en ny fase. Da mødes arbejdsgivere og faglige repræsentanter, heriblandt Helle Rank, for at drøfte processen i forbindelse med overtagelsen.

20. sep. 2022
3 min

”Det er klart, at det slider noget på kollegerne. Nu er der snart gået et år med megen uvished. Processen går stille og roligt videre, men vi får ikke en ny normal at forholde os til de første mange måneder”.

Tillidsrepræsentant i Handelsbanken, Helle Rank, skal onsdag i næste uge deltage i et møde, der markerer indledningen på næste fase i Jyske Banks opkøb af Handelsbanken. På mødet deltager begge arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter fra begge virksomheder.

Tillidsrepræsentant Helle Rank har været ansat i Handelsbanken siden 1994.

 

”Vi skal tage hul på dialogen om, hvordan processen skal forløbe ved overtagelsen. Vi er omkring 600 medarbejdere i Handelsbanken, og alle er selvfølgelig meget opsatte på at finde ud af, hvad det kommer til at betyde for dem hver især”.

Under forudsætning af, naturligvis, at konkurrencemyndighederne godkender købet. Det sker forventeligt i løbet af årets sidste kvartal.

’Handelsbanken’ på min chip

Helle Rank er selv en af de ansatte, der har været med til at forme Handelsbanken i Danmark. Den åbnede i 1992, og to år efter blev hun ansat.

”Min chip med Handelsbanken sidder godt og grundigt fast i rygraden. Der er en grund til, at vi er mange, der er blevet her i mange år. Vi har befundet os godt i bankens kultur. Det er blevet vores bank”.

Derfor har det også været en meget speciel oplevelse for medarbejderne at blive solgt og se medierne kaste sig ud i gætterier om, hvor mange af de 600 medarbejdere og 43 filialer, der vil blive sparet væk. Jyske Bank har selv meldt ud i sit regnskab, at man forventer en synergieffekt på 0,3 milliarder.

”Vi oplever også stor imødekommenhed fra Jyske Bank og en vis ydmyghed: ”Vi fik lov til at købe jer”.
- Helle Rank, tillidsrepræsentant i Handelsbanken.

Hvad det betyder i praksis er ikke meldt ud. Jyske Bank har dog gentaget mange gange, at de har brug for Handelsbankens medarbejdere, og at tilpasninger langt overvejende forventes at ske gennem naturlig afgang.

”På den ene side kører hverdagen i Handelsbanken videre, til vi får nye skilte og officielt hører under Jyske Bank. På den anden side er intet som før og det kan være svært at vente på afklaring”, konstaterer Helle Rank.

600 skal lære nye systemer

Hun er dog fortrøstningsfuld i forhold til den hverdag, der venter.

Det ser ud til, at det samme gælder flertallet af hendes kolleger. I hvert fald er der ikke længere unormalt mange medarbejdere, der forlader Handelsbanken. Det var tilfældet i månederne umiddelbart efter, at Handelsbanken i Danmark blev sat til salg, men det stabiliserede sig hurtigt.

Og det har stor betydning for stemningen i den opkøbte bank, at kollegerne bliver.

”Vi oplever også stor imødekommenhed fra Jyske Bank og en vis ydmyghed: ”Vi fik lov til at købe jer”. Jyske Bank har også prøvet det før, så de har erfaringer, som kommer os til gode i det virvar, mange oplever at være kastet ud i”.

Helle Rank forudser, at der efter et godkendt opkøb vil gå yderligere trekvart år, før hverdagen for alvor lander. Ikke mindst fordi bankerne kører med hver sin edb-central:

”Der er altså 600 kolleger, der skal læres op i nyt it-system. Det kommer til at tage sin tid at sikre, at alle kommer godt med ombord”.

Seneste nyt