Menu luk

Fortsat god indtjening i den finansielle sektor

Finansforbundets formand, Kent Petersen, noterer sig med tilfredshed, at indtjeningen i den finansielle sektor fortsat er god. Blandt andet er bankerne blevet bedre til at undgå risikable udlån.

”Når man ser på 2022 i finanssektoren, er den præget af en fornuftig indtjening. Den ene finansielle virksomhed efter den anden opjusterer”.

Finansforbundet formand, Kent Petersen, glædes over de fine regnskabstal i sektoren.

Senest har Finans gennemgået bankernes regnskaber og investorpræsentationer og fundet, at landets store banker går ind i den forventede økonomiske nedtur med en førsteklasses udlånsbog, nærmest renset for dårlige kunder.

Finansforbundet formand Kent Petersen ser med tilfredshed på de sunde udlånsbøger i sektoren.

 

De fem største rent danske banker har således siden årets start reduceret deres ’kreditforringede udlån’ til 13,68 mia. kr. fra 18,62 mia. kr.

Det er især Danske Bank, der har gjort noget ved sagen. Banken fik ganske vist forleden kritik af sine boliglån og blev påbudt af Finanstilsynet at sikre, at kundernes robusthed er tilstrækkelig ved belåning af boliger i vækstområder. Men banken har det til trods gjort et stort indhug i den risikable eksponering med et fald fra 13,22 til 8,75 mia. kr.

"Selv om træerne ikke vokser ind i himmelen, er det også et godt grundlag for de kommende overenskomstforhandlinger, at sektoren er i god gænge".
- Kent Petersen, formand for Finansforbundet

Selv om 2022 vil gå over i historien som et krise- og konfliktramt år, ses det altså ikke uden videre af finanssektorens indtjening.

”Selv i et meget volatilt aktiemarked- og i en kompleks økonomisk situation i øvrigt - viser det, at der er en robusthed i og tillid til den finansielle sektor. Det har stor betydning i forhold til tryghed i ansættelsen for vores medlemmer. Og selv om træerne ikke vokser ind i himmelen, er det også et godt grundlag for de kommende overenskomstforhandlinger, at sektoren er i god gænge”.

Seneste nyt