Menu luk

Nyt projekt skal styrke trivslen for ledere i finanssektoren

Ledere, som trives, fungerer bedre og kan bedre støtte deres medarbejdere. Alligevel er der ofte kun begrænset fokus på netop lederes trivsel. Det skal et nyt projekt med afsæt i finansielle arbejdspladser forsøge at ændre på.

22. mar. 2022

Velliv Foreningen står bag et nyt og ambitiøst projekt, som skal drives af Heiberg – ledelse, læring og analyse for at styrke lederes trivsel og resultater på finansielle arbejdspladser. Projektet skal i samarbejde med Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening udvikle viden og værktøjer, der kan forbedre lederes trivsel.

Tidligere undersøgelser viser, at ledere i den finansielle sektor oplever et krydspres i deres ledelsespraksis mellem hensynet til medarbejdere, lederkollegaer og topledelsen. Krydspresset kan både virke motiverende og hæmmende på ledernes muligheder for at udøve god ledelse, og derfor er det vigtigt at arbejde med de faktorer, som påvirker krydspresset positivt.- Lederes trivsel er enormt vigtigt. Både fordi det er afgørende for trivsel for medarbejderne og for resultaterne i virksomheden, men først og fremmest fordi lederne naturligvis også har et grundlæggende krav på at trives i deres arbejdsliv. Vi har mange ledere blandt vores medlemmer, og vi har allerede en række skræddersyede tilbud til dem. Det har vi, fordi det er et område, der er vigtigt for os, for medarbejderne generelt og for lederne selv, og derfor ser vi også frem til arbejdet med dette projekt og til konkrete resultater til gavn for ledere i vores sektor, siger Michael Budolfsen, næstformand i Finansforbundet. 

- Når vi taler om trivsel er det ofte med et stærkt fokus på medarbejderne. Det er et vigtigt fokus, men vi må ikke glemme vores ledere i ligningen. Deres trivsel er også vigtig, og den påvirker naturligvis også medarbejderne. Derfor glæder vi os i FA til arbejdet med at udvikle brugbar viden og konkrete værktøjer, der kan medvirke til at styrke og vedligeholde ledernes trivsel på et højt niveau. Det er vores håb, at også andre sektorer og brancher kan anvende og få glæde af vores resultater, siger Nicole Offendal, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Projektet om lederes trivsel gennemføres i 2022-23 ved bl.a. at indsamle viden og erfaringer fra topledere, medarbejdere og andre i den finansielle sektor. Målet er at udvikle tre digitale værktøjer, lederne kan bruge til at styrke både deres personlige trivsel, trivslen i ledergruppen og i organisationen som helhed.

I spidsen for projektet står ledelseskonsulent Jan Heiberg Johansen, som i flere år har arbejdet med lederes trivsel, både i organisatorisk sammenhæng, som ledelsescoach og som leder i forskellige organisationer.

Projektet bliver forankret på www.lederestrivsel.dkSeneste nyt