Menu luk

Nationalbanken afviser behov for en dansk e-krone

Der er færre fordele end ulemper ved at indføre en digital e-krone, vurderer Nationalbanken. ”Fordi vi har en veludviklet finansiel infrastruktur, så skal nye initiativer og løsninger bidrage med noget endnu bedre for at kunne opnå markedsandele i Danmark,” siger Peter Ejler Storgaard chefen for finansiel stabilitet i Nationalbanken.

1. feb. 2022
5 min

Mens Danmarks naboland Sverige er i gang med et pilotprojekt om en centralbankudstedt digital valuta, og en række andre lande er meget langt med forberedelsen af en lignende digital national valuta, fastholder Danmarks Nationalbank en samlet konklusion om, at en dansk e-krone ikke vil være fornuftig.

”Vi følger udviklingen inden for centralbankudstedte digitale valutaer. En centralbankudstedt digital valuta, som skal kunne anvendes af borgerne, rejser en række grundlæggende spørgsmål om de juridiske, økonomiske og finansielle konsekvenser, som bør undersøges nøjere inden en eventuel udstedelse. Det er fortsat vores vurdering, at fordelene ved, at borgere får en konto hos Nationalbanken, ikke står mål med de omkostninger og risici, som det vil medføre.”

Det erklærer Peter Ejler Storgaard, chef for finansiel stabilitet i Nationalbanken.

Han henviser til et scenarie, hvor indførelsen af en e-krone indebærer, at borgerne skal have en indlånskonto i Nationalbanken. En anden mulighed er en såkaldt værdibaseret centralbankudstedt digital valuta, som ikke gør borgerne til kunder i centralbanken, fordi de digitale penge lagres lokalt. Sidstnævnte model er den, som Riksbanken i Sverige finder mest realistisk.

Nationalbanken nåede i en analyse i december 2017 frem til lignende konklusioner om en eventuel dansk e-krone.

Et sikkert, effektivt og meget digitaliseret system

Peter Ejler Storgaard gentager her i 2022 Nationalbankens argument om, at Danmark er førende, når det gælder udbuddet af digitale betalingsløsninger. Han nævner her straksbetalinger, kontaktløse betalinger og betalinger med mobilen, og at den brede befolkning har taget de nye muligheder til sig. Det er betalingsløsninger, der er udbudt af private banker, og de er sikret gennem indskydergarantien, påpeger han.

”Vi har en sikker og effektiv betalingsinfrastruktur. Innovationen i den finansielle sektor sker allerede i privat regi og har de seneste år tilvejebragt store landvindinger. Vi ser ikke umiddelbart, at en centralbankudstedt digital valuta i Danmark i sig selv skulle styrke innovationen,” siger han.

Peter Ejler Storgaard oplyser, at Nationalbanken ’med stor interesse’ ser på andre centralbankers tiltag, men at motivationen for at udvikle en centralbankudstedt digital valuta kan være meget forskellig fra land til land.

”Motivationen afhænger blandt andet af den eksisterende finansielle infrastruktur samt borgernes betalingsvaner og -præferencer”, siger han og nævner, at i lande, hvor det ikke er alment, at borgere har adgang til en bankkonto, kan en centralbankudstedt digital valuta måske være et middel til at opnå bedre finansiel inklusion.

Sverige ligger i den anden ende af spektret ved at have en veludviklet banksektor ligesom Danmark.

Sverige har også en meget høj grad af digitalisering af betalinger, og Sverige er ligeledes et EU-medlem, som står uden for euroen.

Holder øje med eurolandene

Finansforbundets næstformand Steen Lund Olsen opfordrede for nyligt Nationalbanken og politikerne til at engagere sig mere i en eventuel indførelse af en dansk e-krone.

Steen Lund Olsen fremhævede, at der både er fordele ved dansk e-krone (bekæmpelse af hvidvask og sort arbejde samt besparelser ved at udfase kontanter) og ulemper (socialt udsatte og ældres manglende fortrolighed med digitale betalingsløsninger og muligheden for at overvåge borgernes forbrugsmønstre).

Læs artiklen fra Nyhedsbrevet Finans med hans synspunkter her.

Finansforbundets næstformand opfordrede til, at Danmark ser på mulighederne for et fællesnordisk samarbejde om en e-valuta, hvor Sverige jo er godt på vej. Han appellerede også til at følge med i overvejelser om en digital euro, udstedt af Den Europæiske Centralbank. EU indledte i oktober 2021 en toårig undersøgelsesfase.

Peter Ejler Storgaard forsikrer om, at Nationalbanken holder øje med, hvad eurolandene i EU funderer over.

”Danmark har et tæt forhold til eurozonen på mange områder, herunder det finansielle. Derfor følger vi naturligvis med stor interesse med i, hvad der foregår i eurozonen, når det gælder en centralbankudstedt digital valuta,” siger chefen for finansiel stabilitet i Nationalbanken.

Følger udbredelsen af kryptovalutaer

Syv forskere på CBS, heriblandt Jan Damsgaard, professor i digitalisering, og Lars Ohnemus, leder af Center for Corporate Governance, fremhæver, at en dansk e-krone kan være et vigtigt finansielt redskab i en tid, hvor bitcoin og andre kryptovalutaer vinder frem, og andre lande måske indfører en national digital valuta. Forskerne kommer med deres appel i en nylig kronik i Berlingske. Risikoen ved dansk passivitet er, at pengepolitisk kontrol overlades til andre lande - ikke mindst virksomheder i udlandet, anfører de.

Peter Ejler Storgaard fra Nationalbanken udtaler, at det er svært at forudse, hvordan brugen af kryptovalutaer vil påvirke det finansielle system.

”Vi ser ikke umiddelbart, at en fremmed valuta, hvordan den end måtte være formet, vil kunne vinde nævneværdigt indpas på det danske marked. Vi ser generelt positivt på nye initiativer til gavn for danskernes betalingsmuligheder under forudsætning af, at det foregår under ordentlige, regulerede forhold. Men fordi vi har en veludviklet finansiel infrastruktur, så skal nye initiativer og løsninger bidrage med noget endnu bedre for at kunne opnå markedsandele i Danmark. Men det er selvfølgelig en udvikling, som vi følger nøje,” siger Peter Ejler Storgaard og minder om, at den offentlige sektor i Danmark fortsat benytter danske kroner. Det betyder, at offentlige lønninger, ydelser, indkøb af services og skattebetalinger også fremover vil ske i danske kroner, som vi kender dem.

Update:
Efter Nyhedsbrevet Finans interview med Peter Ejler Storgaard har Nationalbankdirektør Signe Koustrup i et interview til Børsen udtalt, at Nationalbanken følger udviklingen af nye teknologier og centralbankudstedte digitale valutaer (CBDC) tæt. Signe Koustrup afviser også indførelsen af en digital krone til private, men er positiv i forhold til at indføre en ny digital valuta, som bankerne kan bruge til afvikling af interne handler – en såkaldt engros CBDC.

Seneste nyt