Menu luk

Finansforbundet forventer flere fusioner

Selv om der er udsigt til pæne 2021-årsregnskaber for danske pengeinstitutter, vil det kommende år byde på mere konsolidering. ”Mange mindre pengeinstitutter er hårdt presset af reguleringskravene og det kan føre til fusioner eller opkøb, men det er afgørende at fastholde diversiteten i sektoren”, mener Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

11. jan 2022
3 min

65, 61, 58, 56. Antallet af selvstændige danske pengeinstitutter er faldet år for år fra begyndelsen af 2019 til indgangen til 2022. Finansforbundets formand Kent Petersen forventer, at flere vil forsvinde i løbet af 2022 som følge af opkøb og sammenlægninger.

”Min forudsigelse skyldes ikke, at pengeinstitutternes økonomiske situation er dårlig. Faktisk tyder alt på, at regnskabsresultaterne for 2021 vil se meget fornuftige ud. Men mange mindre pengeinstitutter er hårdt presset af reguleringskravene – især inden for compliance – og det kan føre til, at de indgår i fusioner eller bliver opkøbt af store pengeinstitutter”, siger Kent Petersen og fortsætter:

”Det er er bevægelse, vi har set gennem flere år, men vi er er også nået dertil, hvor vi er nødt til at se på, om reguleringen ikke bliver for ensrettende for sektoren. Der er stadig vigtigt med en stærk diversitet i finansielle virksomheder for både medarbejdere, kunder og samfund, og det perspektiv er man altså nødt til også at have med når, reguleringskravene udformes”.

Som beskrevet i Nyhedsbrevet Finans tirsdag 4. januar er antallet af mindre pengeinstitutter reduceret fra 96 til 42 i perioden 2021 til 2022 (læs artiklen her), således at der lige nu i alt er 56 selvstændige pengeinstitutter tilbage i Danmark. De seneste fusioner i 2021 er Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank, der blev til Sparekassen Danmark, samt Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse, der nu fortsætter under førstnævntes navn.

”Sammenlægning af pengeinstitutter er udfordrende for medarbejderne, fordi det giver uro i organisationen i en periode, og fordi det også kan medføre, at medarbejdere må forlade virksomheden. På den anden side giver konsolideringen en styrket robusthed, og samlet set har de mange fusioner ikke ført til færre job i sektoren, fordi der er blevet etableret nye job andre steder. Det er på mange områder en balancegang, men det er meget vigtigt at være opmærksom på, hvor meget man politisk skubber til udviklingen”, siger Kent Petersen.

Større rolle i bæredygtig transformation

At den danske banksektor synes mere robust nu end for nogle få år siden kan aflæses i pengeinstitutternes økonomiske resultater, og i at omverdenen er mere interesseret i at investere i bankaktier.

”Pengeinstitutternes robusthed gør, at de mere aktivt kan understøtte transformationen mod et mere bæredygtigt samfund både i kraft af investeringer og ved at understøtte de mange små og mellemstore virksomheder, som omstiller sig i grøn retning. Dette forventer jeg vil blive et af de helt store temaer i sektoren i år”, siger Kent Petersen.

En anden stor samfundsudfordring, som pengeinstitutterne bør engagere sig i, er ifølge forbundsformanden den udbredte mangel på arbejdskraft i samfundet.

”I sektoren er der også tegn på arbejdskraftmangel flere steder, og det vil vi sammen med Finanssektorens Arbejdsgiverforening forsøge at finde en løsning på. Her kan jeg blandt andet pege på, at der er en ganske stor pulje af medarbejdere på 55 år og derover, som kunne have lyst til at blive længere på arbejdsmarkedet, men som der lige nu ikke er fundet plads til. Her bør vi kigge på den kultur, der hersker mange steder”, siger Kent Petersen.

Seneste nyt