Menu luk

Finansansatte savner viden om bæredygtighed

En analyse fra Copenhagen Business School viser, at flertallet blandt finansansatte føler sig udfordret af bæredygtighedens mange lag. Finanskompetencepuljen har finansieret et uddannelsesforløb, som har givet en gruppe investeringsrådgivere i Danske Bank kompetenceløft og større indsigt.

8. feb. 2022
4 min

Det handler ikke bare om at have de rigtige svar, men i høj grad også om at stille de rigtige spørgsmål”.

Sådan sammenfatter Mads Ostenfeldt, investeringsdirektør i Private Banking Elite i Danske Bank, et af de vigtige formål med den uddannelse, han selv og 20 medarbejdere har gennemgået på Copenhagen Business School (CBS) i bæredygtighed.

På 20 timer kom de, fordelt over fem dage, omkring mange aspekter af bæredygtigheden, som kan være relevante for dem, ikke mindst i dialogen med deres kunder, som typisk har en formue på plus 50 millioner kroner. Forløbet var obligatorisk for investeringsspecialisterne.

”Bæredygtighed i mange afskygninger fylder mere og mere hos kunderne og dermed også hos os. Vi har et bagland af dygtige specialister i bæredygtighed at gå til her hos os i Danske Bank, men det er også nødvendigt for den enkelte medarbejder i Private Banking Elite at have viden på feltet, og med forløbet har de fået et solidt, teoretisk kompetenceløft”, siger investeringsdirektøren.

Han peger på, at bæredygtighed er en utrolig vigtig agenda ikke bare i banken, men i samfundet som sådan, og at den finansielle sektors rolle er vigtig:

”Derfor er det væsentligt, at vi som rådgivere er bedst muligt klædt på til at indgå i en kvalificeret dialog med vores kunder”.

Et privilegium at bygge på

Mads Ostenfeldt har selv tidligere gennemført en anden uddannelse i bæredygtighed og syntes, det var vigtigt, at medarbejderne fik en tilsvarende mulighed.

En mulighed, Claus Midtgaaard Nielsen, der er investeringsrådgiver, blev glad for. Han lægger stor vægt på muligheden for at udbygge sine kompetencer og mener, at det generelt er vigtigt for ansatte i sektoren, fordi den har en helt central rolle:

”Uden finansiering bliver der ingen grøn omstilling, så vi har en meget vigtig rolle at udfylde. Bæredygtighed fylder mere og mere i samfundet, og der er mange informationer tilgængelige, men at få lov til at fylde på akademisk med den nyeste på CBS var virkelig et privilegium”.

Investeringsrådgiveren har gennem de senere år mærket, hvordan kunderne bliver mere og mere optaget af bæredygtighedsaspekter:

”Kunderne forventer af os, at vi har svar på det her område. De får også mange informationer og læser forskellige ting, som de spørger os om. De forventer, at vi kan rydde ud i misforståelser og give en relativt konkret rådgivning”.

Og det kan være udfordrende:

”Det er stadig et relativt nyt område med mange forskellige sandheder, meget ’greenwashing’ og mange agendaer. På uddannelsen har vi lært at skille tingene ad og udfordre hinanden og kunderne på, hvordan man bedst implementerer ESG (Environmental, Social and Governance, redaktionen) i en investeringsstrategi”.

Også fra Claus Midtgaard Nielsens kolleger har der været mange positive tilbagemeldinger på forløbet, der blev tilrettelagt i samarbejde med CBS og blev finansieret via Finanskompetencepuljen.

Vil vide mere

Da forventningen er, at bæredygtighedsagendaen vil trænge stadig dybere ind i finanssektoren, er der også gennemført en analyse af CBS-professor i social entrepreneurship Kai Hockerts – som også var en af underviserne i forløbet for investeringsrådgiverne fra Danske Bank. Analysen er baseret på en rundspørge blandt sektorens ansatte.

Blandt de 225 respondenter er det endnu kun et fåtal, der har bæredygtigheden integreret i arbejdslivet – 85 procent arbejder ikke med det overhovedet.

Flertallet, 65 procent, svarer, at de ikke har kompetencer i forhold til bæredygtig finansiering, og mange er usikre på begreberne, og hvordan de efterprøves. Kun et mindretal føler, at de forstår bæredygtighed på et godt niveau. Som en deltager for eksempel skriver:

“Ud over at læse, hvad sustainable finance-produktet selv skriver om produktet, er det meget svært at overskue, om de rent faktisk lever op til deres ord, eller om det blot er snak”.  

En anden deltager konstaterer:

“Jeg arbejder med kreditrisiko og data, så min viden på området er udelukkende fra mediers bevågenhed”.

De fleste af deltagerne i spørgeundersøgelsen forbinder udelukkende bæredygtig finansiering med bæredygtig energi og klimaforandringer – de forbinder derimod ikke bæredygtig finansiering med de sociale, bæredygtige mål eller har ikke kendskab til, hvordan de indgår eller måles.

Til gengæld er der en stor interesse for at lære mere om bæredygtighed.

Kai Hockerts gør opmærksom på, at det kan farve resultatet, at flere med interesse for bæredygtighed formentlig har valgt at være med i den gennemførte undersøgelse. Men den viser, at to tredjedele af deltagerne er interesserede i at deltage i et kursus for at blive klogere på bæredygtig finansiering.

 

Seneste nyt