Menu luk

Finansansatte har stigende fokus på efteruddannelse

Nysgerrigheden efter at lære nyt og udvikle sig vokser, lyder det fra Søren Laursen, administrerende direktør for Finanssektorens Uddannelsescenter. Han oplever især stor efterspørgsel på kurser inden for digitalisering, bæredygtighed, compliance og ledelse.

11. jan. 2022
3 min

Den finansielle sektor udvikler sig hastigt i disse år – ikke mindst på grund af digitaliseringen – hvilket konstant stiller finansansatte over for krav om at tilegne sig nye kompetencer.  Og det er krav, som virksomhederne og finansansatte i høj grad forsøger at efterleve.

”Vi oplever, at der er stigende fokus på kompetenceudvikling i sektoren. Der er ingen tvivl om, at der bliver anvendt flere kroner på uddannelse af medarbejderne end i de fleste andre brancher, og der er også generelt en voksende nysgerrighed blandt finansansatte i forhold til at udvikle sig og lære nyt”, siger Søren Laursen, administrerende direktør for Finanssektorens Uddannelsescenter (FU).
FU, der er ejet af de danske pengeinstitutter (minus Danske Bank, Nordea og Jyske Bank), udvidet den faste del af medarbejdertallet fra 55 til 65 de seneste fem år og har næsten fordoblet omsætningen i forhold til for 10 år siden.
For tiden oplever FU stor søgning til kurser i online-kundemøder – eksempelvis ”Den excellente kunderelation i en digital hverdag” under Finanskompetencepuljen, som sætter fokus på personlig rådgivning i takt med at kunden bliver mere digitalt selvhjulpen.

Bæredygtighed, ledelse og compliance er kursushit

”Compliance er også et område, hvor der er stor efterspørgsel på ny viden. Det hænger sammen med, at der er kommet mange specialister ind i sektoren drevet af de stigende myndighedskrav på området, fortæller Søren Laursen.
I 2021 søsatte Finanssektorens Uddannelsescenter i samarbejde med Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening pilotprojektet ”Bæredygtig kundedialog for erhvervsrådgivere”. Kurset blev hurtigt overtegnet, og i år vil mange flere erhvervs- og privatkunderådgivere blive klædt på til at rådgive kunderne om bæredygtighed. Ledelsesudvikling er et andet område, som sektoren har øget fokus på.

”Lederudvikling har måske været et lidt forsømt område i virksomhederne i nogle år, men nu er der et stort fokus på det. Både på grund af corona-pandemien som stiller krav om at kunne lede på distancen, og fordi der generelt stilles større og større krav til ledelse”, siger Søren Laursen.

Livslang læring men ikke kun fra skolebænken

De fleste undervisere på Finanssektorens Uddannelsescenter har selv en fortid i sektoren og har enten arbejdet med interne træning af kolleger i virksomhederne eller er personer, der brænder for at udvikle andre mennesker. Men udvikling af kompetencer og tilegnelse af ny viden sker ikke længere kun fra skolebænken i et fysisk lokale med andre.

”Der er en voksende erkendelse af, at vi skal lære nyt hele livet igennem. Men læring er ikke nødvendigvis betinget af, at man skal sidde på den traditionelle skolebænk. Mikrolæring med korte online-moduler vinder frem, og man lærer også af at befinde sig i et miljø, hvor man kan lære af sine kolleger. Det vigtigste er, at man er nysgerrig”, mener Søren Laursen.

En tommelfingerregel er, at 10 procent af medarbejderne i en finansvirksomhed har et udviklings-mindset, hvilket vil sige at de er nysgerrige på at lære nyt og selv løbende søger efteruddannelse og nye karrieremuligheder. 20 procent følger med i udviklingen og holder sig ajour med, hvad der sker. De resterende 70 procent skal ifølge FU’s direktør prikkes på skulderen og opfordres til at tage efteruddannelse.

”Det er vigtigt at arbejde med motivationen for at lære nyt. Mange kan ikke overskue at sidde længere tid på skolebænken. Derfor vil vi fremover se endnu mere kontinuerlig læring i mindre doser, end vi har nu”, siger Søren Laursen.

Finanssektorens Uddannelsescenter

Finanssektorens Uddannelsescenter (FU) er et konsulenthus og en forening ejet af den danske finanssektor.
FU blevet etableret i 1969, og hvor uddannelsescenteret i de første mange år af sin eksistens leverede uddannelse af bankelever til medlemsvirksomhederne, er FU i de senere år blevet leverandør af uddannelser og konsulentydelser til hele den finansielle sektor.
Eksempelvis tilbyder man i dag mere end 100 forskellige moduler af online læring, så ansatte i medlemsvirksomheder har mulighed for at tilegne sig læring og viden 24-7. Læs mere om FU her.

Seneste nyt