Menu luk

”En lettelse at kunne fordybe sig i sit arbejde”

Fra eksperiment til sådan gør vi: Lotte Bork Ferraro og medarbejderne i Marketing & Kundeoplevelse i Velliv har ugentlige fordybelsestimer, som de hver især planlægger.

26. sep. 2022
4 min

Mere energi. Mere arbejdsglæde. Mere effektivitet. Lettelse over at kunne fordybe sig i arbejdsopgaver, der kræver ro – i stedet for at skubbe dem foran sig.

Der var gevinster på stribe for medarbejderne i to afdelinger i Velliv, da de deltog i Future Work Labs eksperiment med fem ugentlige arbejdstimer til fordybelse - plus en daglig refleksion over, hvad der er vigtigt og realistisk at nå.

”Medarbejderne havde vidt forskellige oplevelser med det, men alle oplevede, at det gav værdi. Derfor har vi valgt at arbejde videre med det”, fortæller Lotte Bork Ferraro, som er chef for Marketing & Kundeoplevelse i Velliv.

Lotte Bork Ferraro, chef for Marketing & Kundeoplevelse i Velliv. Foto: Casper Jarlberg

Når der står ”fordybelsestid” i kalenderen, kan man arbejde uden at blive forstyrret. Der er lukket af for mail, chat og telefon, og kollegerne kommer ikke og afbryder arbejdet.

Lotte Bork Ferraro er morgenmenneske og vælger gerne at fordybe sig derhjemme, inden hun møder ind på jobbet. Andre booker sammenhængende timer til større opgaver, der kræver ro. Atter andre foretrækker en times fordybelse som afslutning på arbejdsdagen.

”Det vigtige er, at medarbejderne selv kan planlægge deres fordybelsestid”, forklarer Lotte Bork Ferraro.

De korte daglige refleksioner bliver også nedfældet på forskellige måder. Nogle foretrækker at bruge en fysisk notesbog, mens andre har fundet velegnet software til formålet.

Opfølgning er en hjælp til at få det gjort

Mens eksperimentet stod på, fulgte projektet stringent op på, at alle forskrifter blev overholdt, da en forsker fra DTU skulle kunne have sammenlignelige data.

”Nu er jeg ikke længere inde over, hvordan fordybelsen og refleksionerne foregår. Men jeg følger op på det løbende, når jeg holder statusmøder med medarbejderne”, siger hun.

Nogle medarbejdere bruger fordybelsestid meget struktureret, mens andre indledningsvis har følt mere modstand over for konceptet. For dem er opfølgningen en hjælp til at få det gjort, for alle er enige om, at det har værdi at gøre det, opsummerer hun.

”Vi er alle indstillet på at være hjælpsomme og beredte på jobbet. Men det betyder ikke, at vi altid skal være tilgængelige. For nogle er det en stor lettelse at få at vide, at de må passe deres arbejde og fordybe sig i det!”.

Det er et enkelt og gratis værktøj, som giver mere effektivitet, arbejdsglæde, tilfredshed og ro
- Lotte Bork Ferraro, chef for Marketing & Kundeoplevelse i Velliv.

Det skal være tydeligt for alle

Skal man lykkes med fordybelsestid, kræver det organisatorisk velsignelse og klar kommunikation, understreger Lotte Bork Ferraro:

”Det skal være tydeligt for alle, at man arbejder med det. Så bliver det respekteret”.

Hun og medarbejderne i Marketing & Kundeoplevelse har derudover tre gode råd til andre, som vil afprøve konceptet:

1. Prøv det! Bare gå i gang

Det kan lyde som et omfattende indgreb, men det kan implementeres på et par timer og kræver mest af alt, at man vænner sig til det.

2. Værktøjer er vigtige – og de behøver ikke være komplicerede

Brug f.eks. et teknisk set up, der slukker for notifikationer fra mails, når der står fordybelsestid i kalenderen.

I storrum er det vigtigt at have et fysisk element, der signalerer, at man har fordybelsestid. Det kan f.eks. være et flag eller et rødt lys på computerskærmen.

Overvej at bruge støjreducerende høretelefoner, hvis du bliver distraheret af snak og andre lyde.

3. Vend det en gang imellem

Hav en fælles tilgang til det og snak om, hvordan det går.

Et værktøj til mere arbejdsglæde

Lotte Bork Ferraro stiller sig gerne til rådighed i forhold til at at udbrede kendskabet til fordybelsestid – både internt i Velliv og eksternt, fx til kunder, der også arbejder med trivsel og mental sundhed.

Der er stor interesse for det – og nogle gange også et par myter, som skal udryddes:

”Fordybelsestid er ikke pauser, og det behøver ikke relatere sig til stress, men det har en dokumenteret og signifikant effekt på trivslen. Det er et enkelt og gratis værktøj, som giver mere effektivitet, arbejdsglæde, tilfredshed og ro”, fastslår hun.

Prøv eksperimentet selv

  • 5 x 1 time fordybelse om ugen
  • Tre refleksionsspørgsmål, der svares på i notesbog
  • Frivilligt: pulsur + registrering af fordybelsestid i kalender.

Få en guide til selv at sætte gang i et fordybelses-eksperiment på din arbejdsplads 

Mental sundhed og trivsel

Hvordan skaber vi mental sundhed og god trivsel, når arbejdslivet er under konstant forandring? Og hvilke læringer og initiativer skal vi gøre brug af for at sikre både fællesskab og fleksibilitet? Få viden og inspiration her.

Læs mere

Hvad er Future Work Lab?

Den finansielle sektor har de seneste år været kendetegnet ved stigende stress, faldende trivsel.

Samtidig med den digitale udvikling forandrer arbejdslivet radikalt for mange ansatte.

I en erkendelse af, at der ikke umiddelbart findes klare svar på udfordringerne, blev Future Work Lab skabt på initiativ fra Finansforbundet, som sammen med Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening søgte støtte til projektet hos Velliv Foreningen.

Gennem konkrete eksperimenter med virksomheder i den finansielle sektor, har projektet udviklet viden om udfordringer, muligheder og potentielle løsninger, der kan styrke mental sundhed i det digitale arbejdsliv.

Kilde: www.futureworklab.dk

Seneste nyt