Menu luk

Aftale om nye barselsregler på plads

Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har indgået en aftale om, hvordan reglerne om barsel og adoption i overenskomsterne skal fortolkes i forhold til den nye barselslovgivning, der træder i kraft fra den 2. august.

8. jul. 2022
1 min

Folketinget har vedtaget en række væsentlige ændringer af barselsloven, og det betyder, at barsels- og adoptionsreglerne ændres den 2. august.

FA og Finansforbundet har derfor indgået en aftale om, hvordan reglerne om barsel og adoption i Standardoverenskomsten (STOKen) og i Rammeoverenskomsten for assurandører (ROKen) skal fortolkes i forhold til den nye lovgivning.

Aftalen gælder i en overgangsperiode frem til overenskomstfornyelsen OK 2023.

De vigtigste ændringer

De vigtigste ændringer i aftalen mellem Finansforbundet og FA er, at:

  • 4 uger af mors barselsorlov omdøbes til forældreorlov til mor
  • 2 uger af fædreorloven omdøbes til forældreorlov til far
  • Forældre skal være opmærksomme på at afvikle orlov, inden barnet fylder et år

Overgangsprotokollatet beskriver en række redaktionelle justeringer, der er behov pga. den nye lovgivning. FA og Finansforbundet er dermed enige om, at den nye barselslovgivning og overgangsprotokollatet ikke ændrer på de gældende rettigheder i STOKen og ROKen.   

Læs Overgangsprotokollatet om barsel og adoption her (PDF)

 

Seneste nyt