Menu luk

3 ud af 4 unge i finanssektoren har en videregående uddannelse

Det stigende uddannelsesniveau afspejler en udvikling, hvor nye stillingsfunktioner og -typer er skudt op og andre forsvundet.   

30. aug. 2022
2 min

3 ud af 4 unge i finanssektoren har en videregående uddannelse på CV’et.

Det er en stigning på 16 procentpoint på 10 år fra 2011 til 2021, viser en ny opgørelse, som Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kombineret med foreningens egne tal.

Tidligere var finanselevuddannelsen den primære karrierevej ind i finanssektoren, men ifølge den nye opgørelse fra FA har blot 11 procent af medarbejderne under 35 år en erhvervsuddannelse med i bagagen.

”Teknologiske landvindinger og kompliceret regulering har det seneste årti sat et markant aftryk på arbejdet i finanssektoren. Nye stillingsfunktioner og -typer er skudt op, mens andre er forsvundet. Det stigende uddannelsesniveau afspejler den udvikling”, siger Nicole Offendal, adm. direktør i FA, i en pressemeddelelse.

Teknologiske landvindinger og kompliceret regulering har det seneste årti sat et markant aftryk på arbejdet i finanssektoren.
- Nicole Offendal, administrerende direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA)

Der er dog stor forskel på udbredelsen af de unge med videregående uddannelse i de forskellige sektorer inden for finans:

På penge- og realkreditområdet har 87 procent af de fastlønnede medarbejdere under 35 år i dag en videregående uddannelse, mens det samme er tilfældet for 48 procent af de unge i forsikrings- og pensionsselskaberne.

Kun 5 procent af de unge på penge- og realkreditområdet har en erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelse, mens det samme gælder for 24 procent på forsikrings- og pensionsområdet.

Kvinder skubber udviklingen

Før i tiden havde finanssektoren generelt færre ansatte med en videregående uddannelse end det øvrige arbejdsmarked i Danmark. Det har ændret sig betydeligt de seneste årtier.

Andelen af medarbejdere i finanssektoren med videregående uddannelser er steget fra 15 procent i 1997 til 57 procent i 2021.

De seneste 10 år er det især kvinderne, som har skubbet udviklingen, viser FA’s opgørelser.

Fra 2011 til 2021 er andelen af kvindelige ansatte med videregående uddannelser vokset med 21 procentpoint, mens den tilsvarende andel blandt mænd er vokset med 16 procentpoint.

Uddannelses-højdespringere

Højdespringere blandt uddannelser, som finansansatte har på videregående niveau, er:

Korte videregående uddannelser: Finansøkonom, akademiuddannelsen i finansiering.

Mellemlange videregående uddannelser: HD 2. del (især finansiering), HA almen erhvervsøkonomi.

Lange videregående uddannelser: Cand.merc., cand.jur. og cand.oecon.

Seneste nyt