Menu luk

Yngre finansansatte er ramt på trivslen

De 20-29-årige er i højere grad ramt af stress og manglende trivsel end ældre medarbejdergrupper, viser Finansforbundets undersøgelse af mere end 3.000 medlemmers arbejdsliv i februar. ”Forklaringen kan være, at flere unge savner den faglige sparring med erfarne kolleger på kontoret, og at de generelt savner socialt samvær, måske fordi de bor alene”, siger Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen.

23. mar. 2021
2 min

Coronasituationen, hvor mange tusind finansansatte arbejder hjemmefra, falder i mindre grad i god jord hos yngre fremfor ældre medarbejdere. Det viser Finansforbundets undersøgelse af mere en 3.000 medlemmers arbejdsliv i februar.
19 procent af de 20-29-årige medlemmer angiver, at de ofte eller hele tiden har følt sig stresset inden for de seneste to uger. Gennemsnittet for alle adspurgte er 15 procent. Færre i den yngste aldersgruppe (34 procent) svarer i undersøgelsen, at de i høj grad trives for tiden, end i de ældre aldersgrupper hvor gennemsnittet er 37 procent.

”Forklaringen kan være, at flere unge generelt føler en større usikkerhed i jobbet end ældre. I de senere år er man mange steder gået over til blandet læring, hvor yngre får sidemandsoplæring og mentoring af en mere rutineret kollega. Det er der ikke mulighed for i samme grad, når man arbejder hjemmefra”, siger Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen.
”Det handler ikke om, at de unge ikke er dygtige, men det kan være sværere at spørge en erfaren kollega til råds, når man ikke fysisk sidder sammen”, tilføjer han.

Brug for mere social opmærksomhed

Michael Budolfsen mener også, at yngre finansansattes manglende trivsel under coronanedlukningen kan hænge sammen med manglende socialt samvær.
”En større del af de 20-29-årige er sandsynligvis singler og bor måske alene, hvilket gør det svært for dem at få opfyldt det daglige behov for social kontakt, som de tidligere i høj grad har kunnet få på arbejdspladsen. Ledere bør forsøge at række mere ud mod yngre medarbejdere, hvor de ringer og sludrer med dem. For eksempel kan lederne gå i dialog med tillidsrepræsentanterne om hvilke medarbejdere, der har ekstra behov for lidt social opmærksomhed i løbet af en arbejdsuge”, siger Michael Budolfsen.

Læs også artiklen ”Savn af fællesskab udløser mere stress”

Seneste nyt