Menu luk

Vi skal styrke dataetiske kompetencer

”Det er vigtigt, at vi i den finansielle sektor får opbygget dataetiske kompetencer, så vi har viden om, hvordan data bliver skabt og til hvilke formål, data anvendes”, mener Finansforbundets næstformand Steen Lund Olsen.

16. feb. 2021
2 min

Corona-nedlukningen har verden over accelereret digitaliseringen, og de fleste er enige om, at distancearbejde – hvor der kommunikeres via for eksempel Teams eller Zoom – er kommet for at blive. Mange landes lukning af grænserne for at inddæmme corona-smitten har betydet, at den frie bevægelighed af arbejdskraft er reduceret. Til gengæld har robot-industrien oplevet en markant vækst, fordi virksomheder i stedet har fremskyndet deres implementering af robotter i produktionen.

Det fortalte Anne Siri Bekkelund, projektleder i Norges Teknologiråd, på en virtuel konference i forbindelse med årsmødet for den internationale paraply-fagforening UNI i sidste uge. Finansforbundets næstformand Steen Lund Olsen deltog i konferencen, og for ham er det ikke nyt, at kunstig intelligens og robot-software er i voldsom fremmarch. Den udvikling har finanssektoren været en del af i flere år.

”I flere årtier har der været et stærkt samspil mellem finansansatte og ny teknologi, og den udvikling ser ud til at fortsætte i de kommende år. Derfor skal vi understøtte, at vi får opbygget dataetiske kompetencer, så vi har viden om, hvordan data bliver skabt og til hvilke formål, data anvendes. I den forbindelse spiller livslang læring og efteruddannelse en vigtig rolle. Her skal vi være med til at facilitere diskussioner og bibringe ny viden om dataetiske problemstillinger og skabe opmærksomhed omkring de positive såvel som negative konsekvenser af ny teknologi og kunstig intelligens”, siger Steen Lund Olsen.

I sit oplæg på konferencen, som især havde deltagere fra Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark, kom Anne Siri Bekkelund ind på, at det tyder på, at økonomien hurtigt retter sig op efter corona-nedlukningen. Men det sker, uden at beskæftigelsen nødvendigvis vokser med tilsvarende hastighed, fordi digitaliseringen overtager en række jobfunktioner. Det ses eksempelvis hos de store BigTech-selskaber.

”Der er en tendens til, at de helt store teknologiselskaber opskalerer deres aktiviteter og oplever stor økonomisk fremgang - særligt under COVID-19 pandemien. Det er derfor vigtigt at sikre, at disse selskaber også bidrager til samfundsøkonomien og betaler den skat de skal, og gerne der, hvor profitten bliver skabt i samspil med brugerne af de digitale kanaler. Alle aktører må bidrage, når verdensøkonomien skal genoprettes efter krisen”, siger Steen Lund Olsen.      

Seneste nyt