Menu luk

Vi er afhængige af dygtige ledere

”Man lægger op til at skærpe straffeansvaret for at træffe forkerte beslutninger i finansielle virksomheder. Det er en stramning både i forhold til andre sektorer men også i forhold til andre lande”, siger Michael Budolfsen om Ansvarsudvalgets forslag om at skærpe ansvars- og ledelseskravene.

9. mar. 2021
2 min

Efter et års arbejde er det såkaldte Ansvarsudvalg klar med forslag til, hvordan ledelsen af en finansiel virksomhed kan straffes i særlige sager. Det er samlet i ’Betænkning om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder’ fra Erhvervsministeriet, som blandt andre Finansforbundets afgiver høringssvar på i denne uge.
Problemet er, at udvalgets tanker og forslag er for vidtgående og for upræcise, mener Finansforbundets næstformand, Michael Budolfsen:

”Man lægger op til at skærpe straffeansvaret for at træffe forkerte beslutninger i finansielle virksomheder. Det er en stramning både i forhold til andre sektorer men også i forhold til andre lande”, siger Michael Budolfsen og understreger, at lovgivningen allerede er blevet strammet adskillige gange siden finanskrisen, hvilket der har været gode grunde til.

Overordnet set kan ingen i og omkring finanssektoren være uenig i, at sektoren har et særligt samfundsansvar.

”Vi ønsker at være en del af en velreguleret sektor, men vi har også en klar interesse i, at finanssektoren som en vital del af den danske erhvervsinfrastruktur kan tiltrække kompetente ledere”, siger han og advarer mod skærpede ledelses- og ansvarskrav, der ikke er klart defineret i love og bekendtgørelser, fordi det kan skræmme kandidater væk.

Det løse strafansvar

Ansvarsudvalget har haft til opgave at komme med forslag til, hvordan man kan skærpe ansvaret i ledelsen af finansielle virksomheder, så der kan idømmes erstatninger, når ledelser træffer forkerte beslutninger.

Baggrunden er angiveligt et ønske om skærpet samfundsansvar. Men det er et flydende politisk begreb, som alle kan gå med på, men man ved ikke rigtigt, hvad det betyder.

”Det, der står i betænkningen om strafansvar, er simpelt hen for løst”, understreger Michael Budolfsen.

Hvis man vil gøre noget strafbart, skal man være fuldstændig præcis på, hvori det strafbare består. Derfor er Finansforbundets tilgang, hvis man vil gå ud ad den her vej, at man er nødt til at gøre et endog meget grundigt forarbejde.

Vi bliver jo nødt til at have en rammesætning, der gør, at virksomhederne kan tiltrække dygtige mennesker, siger Michael Budolfsen:

”Hvis ikke man er meget præcis med at definere, hvad en forkert beslutning er, risikerer vi, at valget ofte bliver, at man lader være med at træffe en beslutning. Medarbejdere i finanssektoren er ultimativt afhængige af dygtige ledere, der kan drive virksomheden frem og skabe nye jobs, der skaber bedre indtjening, men hvis den kilde tørrer ud, har ikke alene sektoren, men det danske samfund et problem.”

Læs betænkningen her.

Seneste nyt