Menu luk

Stort behov for uddannelse i bæredygtighed

Ni ud af ti forventer, at deres job vil blive påvirket af udrulningen af det bæredygtige. Næsten lige så mange føler, at de har brug for uddannelse eller rådgivning på feltet. Det viser en rundspørge, som Finansforbundet har gennemført blandt sine medlemmer.

18. okt. 2021
2 min

Der er stor forskel på, hvor optaget medlemmerne af Finansforbundet er af bæredygtighed, men én ting er de stort set enige om: Udrulningen af det bæredygtige kommer til at påvirke deres job i en eller anden udstrækning, næsten uanset hvilken jobfunktion de sidder i.

Det viser en ny rundspørge, som Finansforbundet har gennemført blandt et repræsentativt udsnit af medlemmerne, knap 1.000 har besvaret spørgsmålene.

Den udbredte oplevelse af, at bæredygtigheden kommer til at fylde noget, følges med et behov for mere vejledning og uddannelse på feltet – mere end otte ud af ti har det sådan. Som et par af deltagerne i undersøgelsen skriver:

”Jeg synes, det er et mega bredt emne – og svært at følge med i sideløbende med alle de andre kunde- og bankfaglige kompetencer”.

”Det er vigtigt, at medarbejderne kender virksomhedens holdninger, så det ikke bliver egne holdninger, der bliver givet til kunderne. Her oplever jeg et meget stort efterslæb”.

Nogle af deltagerne fortæller, at de allerede har modtaget forskellige former for undervisning, men at bæredygtighed fortsat er en abstrakt størrelse for dem.

Social ansvarlighed styrer

Stort set alle medlemmer er på et eller andet niveau optaget af den grønne omstilling, men for alle faggrupper gælder, at de skruer endnu et nøk op for interessen, når de spørges til et andet aspekt af bæredygtigheden, nemlig social ansvarlighed.

Otte ud af ti er i ”høj” eller ”nogen” grad optaget af, at virksomheder er socialt ansvarlige – for eksempel ved at give noget tilbage til samfundet og ved at vægte kompetenceudvikling og trivsel på arbejdspladsen.  Vurderingen blandt deltagerne er, at topledelsen er knap så optaget af den sociale ansvarlighed som deltagerne selv – både generelt og i den konkrete virksomhed.

Sådan svarede medlemmerne

Er den grønne omstilling et emne, der optager dig personligt?

I høj grad: 22 procent

I nogen grad: 54 procent

I mindre grad: 22 procent

Slet ikke: 2 procent

 

Oplever du, at topledelsen på din arbejdsplads er optaget af og aktivt arbejder for grøn omstilling i relationen med kunder og investorer?

I høj grad: 30 procent

I nogen grad: 43 procent

I mindre grad: 13 procent

Slet ikke: 5 procent

Ved ikke: 9 procent

 

Tror du, at udrulning af det bæredygtige kommer til at præge dit job fremadrettet?

I høj grad: 26 procent

I nogen grad: 42 procent

I mindre grad: 20 procent

Slet ikke: 5 procent

Ved ikke: 7 procent

 

I hvilken udstrækning føler du, at du har brug for uddannelse og vejledning i bæredygtighed i dit arbejdsliv?

I høj grad: 11 procent

I nogen grad: 38 procent

I mindre grad: 33 procent

Slet ikke: 9 procent

Ved ikke: 10 procent

 

Er social ansvarlighed et emne, der optager dig personligt?

I høj grad: 35 procent

I nogen grad: 47 procent

I mindre grad: 14 procent

Slet ikke: 2 procent

Ved ikke: 2 procent

(Kilde: Finansforbundets undersøgelse blandt knap 1.000 medlemmer, september 2021)

Seneste nyt