Menu luk

Sæt handling bag tallene på kvinder i ledelse

Virksomhederne er forpligtet til at have en plan og måltal for kvinder i ledelse, men effekten er yderst beskeden. Finansforbundet vil se resultater og sætter spot på emnet ved konference 8. marts.

16. feb. 2021
2 min

Der sker simpelthen ikke nok, der er stadig alt for få kvinder i ledelse”.

Steen Lund Olsen, næstformand i Finansforbundet, peger på et oplagt greb for at få tingene til at flytte sig i finanssektoren: skærpelse af måltal, øget håndhævelse af reglerne om måltal og konsekvens, hvis de ikke nås.

Måltal har været stærkt diskuteret, og herhjemme er de i dag uden den store effekt. De store virksomheder har pligt til at sætte et mål for, hvor mange kvinder, der skal være i ledelsen. Om det er et ambitiøst mål eller ikke, om målet nås eller ej, og hvordan der arbejdes for at nå det, er der ingen som helst krav til.

”Det er ikke godt nok. Derfor vil vi sætte fokus på området og arbejde for at få et eftersyn af reglerne, så vi kan få skærpet og håndhævet kravene”, siger næstformanden.

Konference på kvindernes kampdag

Hvordan vi kan gå fra tal til handling for at få flere kvinder i topledelse vil blive drøftet på den digitale konference, som Finansforbundet i samarbejde med Finanssektorens Arbejdsgiverforening indbyder til 8. marts ’Flere kvinder i ledelse – fra snak til handling i finanssektoren’.

Som det er i dag, er det også kun store virksomheder, der har mindre end 40/60 fordeling mellem kvinder og mænd i bestyrelser og på ledelsesposter, der er forpligtet til at sætte måltal. Der tales om ’andelen af det underrepræsenterede køn’, men i finanssektoren er det ensbetydende med kvinder.

”Desværre er det ikke alle virksomheder i sektoren, der tager deres ansvar alvorligt og reelt arbejder for diversitet. Derfor er vi i Finansforbundet i gang med at finde tallene frem og danne os et overblik”, siger Steen Lund Olsen.

Han håber, at det også vil afdække virksomheder, der er kommet langt og som kan tjene som rollemodel for andre. For noget skal ske.

”Det skal have en konsekvens, hvis virksomheder ikke arbejder for diversitet. Det er ikke ensbetydende med, at alle virksomheder skal arbejde for at nå samme mål. Deres udgangspunkt kan være vidt forskelligt. Det vigtige er, at de går i gang med målrettet at få flere kvinder med op i de høje ledelseslag”.

Læs mere om konferencen, se programmet og tilmeld dig her

Seneste nyt