Menu luk

Retten til betalt sorgorlov udvides

Forældre til et barn, som den 1. januar 2021 eller senere er dødfødt, eller som dør inden det fyldte 18 år, får nu ret til 26 ugers betalt orlov.

23. jun. 2021
1 min

Før årsskiftet vedtog Folketinget at ændre Barselslovens § 13, så der indføres ret til fravær med dagpenge i 26 uger, hvis barnet er dødfødt eller hvis barnet dør inden det 18. år.

Det har fået Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet til at drøfte, om standardoverenskomstens bestemmelser på dette område skulle korrigeres, så det skulle gives orlov med fuld løn i sådan en situation.

Overenskomstparterne har ikke været enige om lovændringen skulle have indflydelse på de eksisterende bestemmelser i overenskomsten. Men man er enedes om et kompromis, der udvider retten til betalt sorgorlov. Kompromiset går på, at de eksisterende overenskomstbestemmelser fortolkes sådan, at de også giver ret til orlov efter de udvidede regler.

Dette gælder for STOK- og VOK-virksomheder samt virksomheder, der er omfattet af Rammeoverenskomsten.

Finansieringen på Standardoverenskomstområdet sker ved, at Finansforbundet forlods anerkender, at der er anvendt, 0,0035 af lønsummen ved næste overenskomstforhandlingen på denne udvidelse af retten til sorgorlov.
For virksomheder omfattet af Rammeoverenskomsten sker udvidelsen af retten til sorgorlov kun, hvis der lokalt i selskaberne kan opnås enighed om finansieringen.

Seneste nyt