Menu luk

Pas på retten til betalt overarbejde

Det er med den nye overenskomst ikke længere muligt frit at vælge mellem ordningen for over- eller merarbejde. Men tungen skal holdes lige i munden i overgangsperioden, ellers kan det koste det enkelte medlem tusindvis af kroner. Kend rettighederne og læs mere her.

27. jan. 2021
2 min

Indtil 1. juli i år er det stadig muligt for medarbejdere at vælge mellem merarbejde eller overarbejde, når arbejdstiden overskrides. Derefter afskaffes overarbejdsmodellen, men i overgangsperioden gælder regler, som er vigtige at kende, hvis det enkelte medlem ikke skal gå glip af de rettigheder, de har krav på.

For nogle medarbejdere har det været en klar fordel at vælge overarbejde frem for merarbejde. Valget har indflydelse på, hvor meget den enkelte får for de ekstra timer med arbejde, men også på, om ferien er fem eller seks uger lang.

Ændringerne har afsæt i det nye arbejdstidssystem, som Finansforbundet og FA blev enige om ved overenskomstforhandlingerne i 2020. Men de træder altså først i kraft til sommer, hvad ikke alle arbejdsgivere tilsyneladende husker:

”Der er eksempler på, at arbejdsgivere har forhindret medarbejdere i at vælger overarbejde allerede nu. Det er overenskomststridigt, da medarbejderne bevarer retten til at vælge overarbejde frem for merarbejde helt frem til 1. juli”, siger Finansforbundets chefforhandler Steven Vallik.

”For nogle betyder det en forskel på adskillige tusinde kroner om måneden, om de kører efter reglerne for overarbejde eller merarbejde. Derfor er det vigtigt at bevare den ret, så længe den eksisterer”.

Problemet er, at valget mellem overarbejde og merarbejde de fleste steder træffes ved årsskiftet og følger ferieåret. Og da også reglerne for ferie er ændret, bliver det hele yderligere kompliceret. Ferieåret begynder i år først 1. september – altså to måneder efter, at man ikke længere har ret til at vælge overarbejde.

”Det betyder i realiteten, at man ikke kan vælge om her ved årsskiftet, eller ved det gamle ferieårs begyndelse 1. maj. I stedet opretholdes det valg mellem overarbejde og merarbejde, den enkelte traf for ferieåret ’20/’21. Men kun indtil 1. juli i år. De medarbejder, der har valgt overarbejde, bliver derfor kompenseret med 1/6 af 6. ferieuge for månederne juli og august. Derefter har de fra 1. september hele 6. ferieuge”, siger Steven Vallik.

Det har dog ikke betydning for VOK-virksomhederne, som har opretholdt retten til overarbejde.

 


Emner

Seneste nyt