Menu luk

Opgør med en mur af hvide skjorter

Myter om kvinders manglende lyst til chefstillinger er under aflivning i Danske Bank. Bankens rejse mod mere diversitet på ledelsesgangen blev belyst af Head of Treasury after Sales i Nicole Van Der Doe og HR-direktør Karsten Breum på digital konference om flere kvinder i ledelse.

9. mar. 2021
4 min

”En mur af mænd i hvide skjorter”.

Sådan beskrev Nicole van der Doe under gårsdagens digitale konference ’Flere kvinder i ledelse – fra snak til handling i finanssektoren’ det syn, der mødte hende for fire år siden ved et stormøde for ansatte i Danske Bank. Et syn, der satte gang i tankerne om mangel på kvindelige rollemodeller og kvinders begrænsede mulighed for at gøre karriere i banken.

Hun gjorde det dengang til sin mærkesag som tillidsrepræsentant og fik siden diversitet som sit arbejdsområde i banken. Selv om direktionen bakker op og har sat mål for mindst 35 procent kvindelige ledere senest i 2023, er flere kvinder i ledelse ikke en agenda, der mødes med entydig begejstring rundt om i banken, forklarede hun på konferencen, der var arrangeret af Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening i fællesskab.

”Lige så snart jeg gik et niveau under topledelsen, var der meget modstand. Jeg skulle ikke komme der og forsøge at få mændene fyret, eller komme for godt i gang. Men det hjalp at have et mandat fra topledelsen med sig”, fortalte Nicole van der Doe, der for nylig selv fik en lederstilling som Head of Treasury after Sales i banken.

Bankens HR-direktør, Karsten Breum, var ikke en af dem, hun behøvede at overbevise i forhold til diversitet. Han fortalte på konferencen, at han længe har været bevidst om, at kvindeligt talent går til spilde i stor stil:

”Det er et problem, ligegyldigt, hvordan du ser på det,” sagde han og henviste til, at det giver mening at få flere kvinder op i ledelseslagene både i forhold til produktivitet og økonomi.

”Desuden er det en agenda, der fylder rigtig meget hos den unge generation. Jeg er sikker på, vi er nødt til at begynde at tage det meget mere alvorligt”.

Opgør med 150 års historie

At argumenterne er på plads, betyder desværre ikke, at det bliver let at få flere kvinder til tops. Nicole van der Doe konstaterede, at myter om, at kvinder ikke har lyst og heller ikke kan ledelse, lever i bedste velgående.

”Det er noget af det, Danske Bank arbejder rigtig meget på – at italesætte og aflive myter. Der er faktisk kvinder med den rigtige uddannelse og kvinder, der vil ledelse, selv om de har børn.”

Karsten Breum pegede på, at det er et opgør med 150 års mandsdomineret historie i banken:

”Det ligger dybt i DNA’et, mænd har haft de ledende stillinger, så længe banken har eksisteret. Der er en masse normer i organisationer som vores, som bevidst eller ubevidst holder os fast i kønsrollemønstre og jargoner, måder at finde talenter på, måder at træffe beslutninger på. Alt sammen noget, vi skal forstå, før vi kan gøre noget ved det”.

Kvinder skal ikke sparke dæk

Løsningen er i hvert fald ikke, at kvinder skal ’lære at sparke dæk’ og adoptere mandekulturen, blev det fastslået.

”Det er en vigtig pointe, men der bliver altså sparket rigtig meget dæk i dag. Så vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi skaber en kultur, hvor alle talenter i banken føler sig set”, sagde han.

Selv om der er lang vej igen, har det foreløbige arbejde med diversitet i banken givet konkrete resultater. Nicole van der Doe fremhævede især en oplevelse. Da hun i 2019 så en liste over forfremmelser i sin afdeling med 24 navne, hvoraf kun en enkelt var kvinde, røg hun op i det røde felt:

”Jeg skrev e-mails og tog møder om sagen, og jeg oplevede, der blev lyttet. Året efter var over 40 procent af navnene på listen kvinder. Det var så konkret og så fedt at se. Men du skal arbejde med den enkelte leder for at trænge igennem med det her”.

Karsten Breum fortalte, at ud over, at arbejdet med diversitet skal være forankret i direktionen, er det også vigtig med data på feltet og en struktur – i Danske Bank samles 12 forretningsledere jævnligt med det ene formål at drøfte udfordringerne i forhold til at få flere kvinder i ledelse. Desuden arbejder fire personer fuldtids med agendaen, og ledere uddannes med henblik på at fremme sagen.

Kvinderne selv skal også tage ansvar og sige det højt, hvis de har ambitioner:

”Der har siddet en masse ledere i Danske Bank, som ikke syntes, der her var noget problem. Første skridt til at gøre noget ved det er, at man erkender, at der er et problem. Så sig det højt, hvis du oplever det”, sagde Nicole van der Doe og opfordrede kvinderne til at stå sammen:

”Man siger, kvinde er kvinde værst - bak hinanden op, kvinder. Jeg har selv et netværk af kvinder i Danske Bank, og det er sådan en styrke at have en gruppe mennesker, du stoler på, som hjælper hinanden, i stedet for at modarbejde hinanden”.

Seneste nyt