Menu luk

Omkring 500 finansansatte kan trække sig tidligere tilbage

Den såkaldte Arne-pension, der i 2022 giver nedslidte ret til tidligere tilbagetrækning, vil potentielt kunne bruges af mellem 400 og 800 finansansatte om året, vurderer Finansforbundets seniorøkonom Klaus Mosekjær Madsen.

15. jan. 2021
2 min

Et flertal i Folketinget har lige før jul vedtaget en ret til tidlig pension for borgere, der har været mange år på arbejdsmarkedet. Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 og 43 år giver ret til, at man kan gå fra et eller to år før folkepensionen.
”Ret til tidlig pension for folk med lange og hårde arbejdsliv”, som regeringens lovudkast oprindeligt hed og som hurtigt i folkemunde blev til ”Arne-pension” på grund af figuren i Socialdemokratiets markedsføring af tiltaget skelner også mellem hvor stor pensionsopsparing den enkelte ansøger til pensionen har.
En pensionsformue under 2 millioner kroner betyder, at pensionen udgør 13.500 kroner om måneden for den person, der har været mindst 42 år på arbejdsmarkedet. 10.167 er den månedlige pension for personer med en pensionsformue på 3 millioner kroner, og har du en pensionsopsparing på 5 millioner kroner falder den månedlige pension til 3.500 kroner.

Ifølge Beskæftigelsesministeriets hjemmeside forventes det, at loven betyder, at lidt over 41.000 personer i 2022 får ret til at trække sig tilbage før pensionsalderen.

Mange finansansatte har stor pensionsformue

Antallet af finansansatte, der lever op til kravene om at kunne trække sig tidligere tilbage, er begrænset.

”Mit bud er, at mellem 400 og 800 medlemmer af Finansforbundet årligt reelt vil kunne søge om at komme på den nye pension, når der både skeles til kravet om, at man mindst skal have været 42 år på arbejdsmarkedet som 61-årig, og kravet om, at pensionsformuen ikke må være for høj”, siger Klaus Mosekjær Madsen, seniorøkonom i Finansforbundet.
Han bygger sit skøn på data fra Danmarks Statistik og dels fra et medlemsudtræk fra FTF-A, som Finansforbundets a-kasse er en del af.
Den talmæssige usikkerhed skyldes, at man ikke præcist kan sige, hvor mange af de 7.420 finansansatte i alderen 55-65 år, der lever op til kravet om 42 år på arbejdsmarkedet, når de fylder/fyldte 61 år.
” Den finansielle sektor var via overenskomsterne prisværdigt hurtig til at etablere gode pensionsordninger for de ansatte. Derfor har en stor del af medarbejderne betydelige pensionsformuer. I runde tal er det hver anden 61-årig, som har en pensionsformue på mere end 3 millioner kroner. For den gruppe vil det ofte gælde, at ordningen ikke er specielt attraktiv”, forklarer Klaus Mosekjær Madsen og tilføjer:

”For eksempel gælder der, at ved en pensionsformue på 5 millioner krone., vil den månedlige ydelse ligge på 3.500 kr., hvilket reelt gør ordningen ubrugelig”, forklarer Klaus Mosekjær Madsen.

Der er endnu ikke udsendt nogle bekendtgørelser og vejledninger fra myndighederne om ordningen, og derfor kan Finansforbundet endnu ikke tilbyde rådgivning om emnet.

Læs mere om tidlig pension på Borger.dk

Seneste nyt