Menu luk

Nyt pilotprojekt skal afdække kompetencebehov inden for bæredygtig finans

Når man styrker medarbejderne i den finansielle sektors indsigt i bæredygtighed, styrker man mulighederne for, at de bruger deres viden til at hjælpe med en bæredygtig omstilling hos deres kunder.

25. mar. 2021

Sådan lyder afsættet bag det nye pilotprojekt om uddannelse inden for rådgivning om bæredygtig finans, der starter op i maj 2021.

”Vi vil gerne være med til at udvikle sektoren. Både når det kommer til nye mulige forretningsområder og de fremtidige jobs. Vi tror fuldt og fast på, at kompetencer inden for bæredygtig finans og rådgivning vil være meget efterspurgte fremover, og at medarbejderne er de afgørende spillere i forhold til at drive de finansielle virksomheders bidrag fremad”, siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Bag projektet, der er startet på initiativ af Finansforbundet, står Finanssektorens Uddannelsescenter og Finanssektorens Arbejdsgiverforening med opbakning fra Finans Danmark og Lokale Pengeinstitutter (LOPI).

”Accelerationen af den bæredygtige omstilling kræver i den grad et fokus på det kompetencebehov, som den også skaber. Kompetencer inden for bæredygtig finans er derfor en meget afgørende del af omstillingen”, siger Søren Laursen, direktør i Finanssektorens Uddannelsescenter.

Erhvervsrådgiverne er virksomhedernes sparringspartner

I første omgang er pilotprojektet målrettet erhvervsrådgivere, der har en helt særlig rolle ift. at hjælpe deres erhvervskunder med at se mulighederne, når det kommer til grøn omstilling og bæredygtig udvikling generelt.

”Det er afgørende, at den grønne omstilling gennemføres, og at det forretningsmæssige potentiale, der ligger heri, realiseres. I den forbindelse spiller finanssektoren en nøglerolle. Derfor er det vigtigt, at erhvervsrådgiverne proaktivt kan se løsninger og udfordringer for danske virksomheder i omstillingen. Målet med kurset er derfor at sikre rådgiverne mere viden og yderligere kompetencer, så sektoren kan løse opgaven,” Mariane Dissing, administrerende direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

Det er ikke mindst de mange små og mellemstore virksomheder (SMV’erne), der kan have et særligt behov for hjælp fra deres personlige erhvervsrådgiver for at gøre bæredygtig omstilling til en mere konkret og håndterbar disciplin i det daglige.

”Hvis den grønne omstilling af samfundet skal lykkes, skal alle være med. Det gælder også de små og mellemstore virksomheder, som er en vigtig del af vores erhvervsliv. Her spiller bankens rådgivere en afgørende rolle - og de skal være godt rustet til at tage dialog med kunderne,” siger administrerende direktør i Finans Danmark, Ulrik Nødgaard.

Målsætningen er ny efter- og videreuddannelse

Erhvervsrådgiverne kan fx starte dialogen med virksomhederne om nye standarder til bæredygtig produktion, krav til bæredygtige værdikæder og guide virksomhederne videre til relevant viden om ny regulering, energieffektivisering, mulighed for støtteordninger, grønne puljer og lignende. 

”Det er et stærkt initiativ, Finansforbundet har taget med pilotprojektet, som vores uddannelsescenter nu igangsætter. Og det er slagkraftigt, at vi på tværs af sektoren i fællesskab støtter op om kompetenceudvikling inden for bæredygtig finans. De finansielle rådgivere møder tusindvis af kunder og kan her være med til at gøre en forskel – ikke bare for den enkelte virksomhed, men for lokalsamfundet og en vigtig global dagsorden”, siger Jan Kondrup, direktør i Lokale Pengeinstitutter (LOPI).

Pilotprojektet er planlagt til at løbe til og med september 2021, hvorefter der evalueres på kompetencebehovet. Det sker med målsætningen om at skabe ny efter- og videreuddannelse inden for rådgivning om bæredygtig finans – også for en bredere målgruppe end erhvervsrådgivere.

For yderligere oplysninger kontakt:

  • Kent Petersen, formand for Finansforbundet, via kommunikationskonsulent Ditte Vibe Petersen, tlf.: 5087 4623 / dpe@finansforbundet.dk
  • Søren Laursen, administrerende direktør i FU, via kommunikationsansvarlig Stine Godsk, tlf. 2162 6663 / stg@finansudd.dk
  • Mariane Dissing, administrerende direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening, via kommunikationschef Mads Krøll, tlf. 2044 7599 / mkc@fanet.dk
  • Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark, via presserådgiver Kristine Racina, tlf. 3016 1021 / kra@fida.dk
  • Jan Kondrup, direktør i Lokale Pengeinstitutter (LOPI), via kommunikationsdirektør Lisbeth Nielsen, tlf.: 20210230 / ln@lopi.dk

Fakta om det nye pilotprojekt:

  • Starter i maj måned med en planlagt første fysisk samling i juni og afslutning i september.
  • Forløbet er praksis- og case-orienteret, så det er relevant ift. erhvervsrådgiverens rådgivningssituationer med kunder.
  • Cirka 20 erhvervsrådgivere fra 8-12 forskellige pengeinstitutter deltager i pilotprojektet.

Seneste nyt