Menu luk

Ny rapport punkterer myte om høje lønninger

Finansforbundets formand Kent Petersen glæder sig over konklusionerne i en analyse fra Copenhagen Economics, der betegner konkurrencen i banksektoren som sund, og anfører at finansansattes lønninger er på niveau med det øvrige private erhvervsliv.

17. aug. 2021
2 min

”Der er ikke tegn på overnormal indtjening i danske pengeinstitutter opgjort ved afkastet til aktionærerne. Der er heller ikke tegn på, at der er særligt høje lønninger. Tager man højde for den højt specialiserede arbejdskraft, som sektoren kræver, er lønningerne i bank- og realkreditsektoren grundlæggende på niveau med det øvrige private erhvervsliv”.
Sådan lyder et par af konklusionerne i en ny rapport om konkurrencen i banksektoren, som konsulentfirmaet Copenhagen Economics har udarbejdet på bestilling af Finans Danmark.
”Rapporten giver udtryk for, at der er sund konkurrence både mellem pengeinstitutter i Danmark og også på europæisk niveau, når priser, effektivitet og kundemobilitet sammenlignes. Det er meget positivt”, siger Finansforbundet formand Kent Petersen.

Han noterer sig med stor tilfredshed konklusionen om finansansattes aflønning.

”Det har længe været en myte, at lønningerne i sektoren har været for høje i forhold til andre sektorer. Dette afliver Copenhagen Economics i rapporten, hvilket jeg er meget tilfreds med. Forhåbentlig kan det medvirke til, at sektorens image i offentligheden styrkes”, siger Kent Petersen.

Om lønningerne henviser Copenhagen Economics i rapporten til en analyse fra Kraka Advisory, der viser en stabil lønpræmie i sektoren fra 2010-2018 på lige under 9 procent. Lønpræmien skal ses i lyser af den højt specialiserede arbejdskraft, som kræver på en række områder, men samme tendens gør sig gældende i andre sektorer med højt specialiserede arbejdskraft som for eksempel medicinalbranchen.

Finans Danmark: Tiltrængt fakta i debatten

Finans Danmark har bestilt rapporten, der offentliggøres i god tid før Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport om konkurrence i banksektoren præsenteres i oktober. Sidstnævnte rapport er bestilt af erhvervsminister Simon Kollerup (S), som i foråret har kaldt konkurrencen i banksektoren for ’slap’ og blandt andet har kritiseret bankerne for at være ’grådige’, fordi de opkræver negative renter fra flere og flere privatkunder.

”Med analysen fra Copenhagen Economics får vi tiltrængt fakta ind i debatten. Nu har vi en rapport, der samlet dokumenterer, at når man måler på alle normale indikatorer – såsom mobilitet, priser og indtjening - er der ikke noget, der tyder på et særligt konkurrenceproblem i banksektoren”, siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

Rapporten fra Copenhagen Economics kigger specifikt på:

  • Kunders adfærd, produktets egenskaber og finansielle supermarkeder: Hvad karakteriserer konkurrencen på bankmarkedet?
  • Mobilitet og skifteomkostninger: Hvordan ser konkurrencen ud i forhold til forbrugeradfærd?
  • Traditionelle konkurrencemål og international benchmarking: Hvordan ser konkurrencen ud blandt banker i et internationalt perspektiv?
  • Afkast i sektoren: Er der tegn på overnormale afkast på kapital i sektoren?
  • Aflønning i sektoren: Er der tegn på overnormal aflønning af arbejdskraft i sektoren?

Selve rapporten er inddelt i en sammenfatningsrapport og fire delrapporter, hvor Finans Danmark står bag den ene om kundemobilitet på bankmarkedet. Du kan læse mere om rapporterne og downloade dem
her på Finans Danmarks hjemmeside.

 

Seneste nyt