Menu luk

Missionsdrevne banker kan blive rollemodeller

Tyskfødt MIT-forsker giver i en ny bog en analyse af, hvordan såkaldt missionsdrevne banker har en samfundsengageret tilgang til bankdrift og forsøger at opnå en effekt på miljø, lokalsamfund og/eller sociale forhold. Kommercielle banker kan hente inspiration hos dem til en ny tænkemåde, men vil det ske?

12. okt. 2021
7 min

Gennem flere årtier har der været banker hist og her med et bredere samfundsmæssigt sigte side om side med hovedstrømmen af rent kommercielle banker. Det er såkaldt missionsdrevne banker, der har fokus på sociale hensyn, lokal udvikling og/eller miljø.

Missionsdrevne banker tiltrækker sig nu øget international opmærksomhed, og det skyldes flere faktorer: Finanskrisen i 2008 såede tvivl om kommercielle bankers sociale ansvarlighed, klimakrisen er forværret og kalder på engagement, og et begreb som bæredygtighed er rykket frem på den politiske dagsorden og ind i direktionslokalerne i finanssektoren.

Tyskfødte Katrin Kaufer fra det amerikanske topuniversitet MIT (Massachusetts Institute of Technology) har sammen med forskerkollegaen Lillian Steponaitis udgivet en bog, der undersøger karakteristika ved missionsdrevne banker verden over. De har blandt andet sat lup på GLS Bank i Tyskland, Triodos Bank i Holland, Vancity i Canada og Southern Bancorp i USA.

De to forskere kommer også med bud på, hvad der kræves af en missionsdrevet bank for at vinde et solidt fodfæste. Desuden ser forskerne på mulighederne for, at mellemstore og store kommercielle banker tager ved lære af missionsdrevne bankers tilgang.

  Katrin Kaufer arbejdede som helt ung i en bank, og hun har brugt det meste af sit voksne liv på at studere det finansielle system. Hun er leder af et center på MIT om innovation i lokalsamfund, der tillige holder kurser løbende. Blandt viften af deltagere er ledere i banksektoren.

  Den nye bog hedder ”Just Money”. Katrin Kaufer forklarer om den dobbelttydige titel, at penge bare er penge – de er hurtige, effektive og nærer en finansøkonomi, og de afspejler derfor ikke de samfundsmæssige værdier fuldt ud. Det går ud over retfærdigheden.

”Banker og finansielle institutioner har en central stilling i samfundet, fordi banker er ’mellemmænd’ med hensyn til udveksling af penge, og således kan de medvirke til forandringer”, siger hun fra Boston i et Zoom-interview med Magasinet Finans.

Innovatører på randen

Katrin Kaufer ser missionsdrevne banker som innovatører på randen af systemet, som kan inspirere kommercielle banker til at lægge linjen om.

”Missionsdrevne banker er generelt mindre, de er et helt andet ’dyr’ i systemet, og de udvikler en anden form for bankdrift, hvor de formår både at tjene penge og bruge finanser til samfundsmæssige forandringer”, siger Katrin Kaufer og nævner som eksempler långivning til vedvarende energi, boliger til lavindkomstgrupper, udvikling af lokalsamfund og bæredygtig fødevareproduktion.

Hun iler med at tilføje, at hun er overbevist tilhænger af markedskræfterne, og at fortjeneste er en forudsætning for en sund forretning, men bankers fortjeneste behøver ikke at være eksorbitant.

Udgangspunkt i helheden

Kendetegnende for missionsdrevne banker er, at de tager udgangspunkt i helheden, når de vil understøtte en udvikling. Katrin Kaufer kalder det en økosystemtænkemåde.

”Når en storbank bekendtgør, at den vil nedskære sit eget CO2-aftryk med 10 procent, så efterlader det et indtryk af, at banken bidrager markant til at bremse klimaændringerne. Det ligner greenwashing, og det er der meget af. En missionsdrevet bank går anderledes til værks. Den skaber sig et overblik over et konkret samfundsproblem og identificerer, hvordan den kan opnå størst effekt med sine midler som bankvirksomhed i forhold til at nå målet”, siger Katrin Kaufer.

Hun erkender, at missionsdrevne banker har stillet sig selv en vanskelig opgave, fordi de i Europa er presset af blandt andet negativ rente, digitalisering og hurtige omskift.

Ydermere kan de komme ud i ømtålelige diskussioner om långivningen. For eksempel om, hvorvidt de skal finansiere solenergianlæg på marker i naturlandskabet eller holde sig til solenergianlæg oven på bygninger i byer.

GLS Bank-ansatte ved en "Fredag for Fremtid"-klimastrejke i Bochum i Nordrhein-Westfalen. Foto: Stephan Münnich.

Forankring af missionen

Missionsdrevne banker er nødt til at forankre missionen i banken, for ellers risikerer de at miste fokus over tid. Det viser Katrin Kaufers studier. Hun taler om en forankringens trekant, der består af styring, organisation og lederskab. Styring handler om ansvarlighed, kompetence og en sikring af effekt. Organisation handler om at bringe aktiviteterne i alle led i overensstemmelse med missionen, herunder at inddrage kunderne aktivt. Lederskab består i, at ledelsen synliggør målet.

  Om bankansattes rolle siger Katrin Kaufer, at de skal vænne sig til at operere ud fra en ny tankegang, men at de fleste vil få energi af at mærke, at arbejdspladsens værdier passer med de personlige værdier om at give egne børn en god fremtid og at være med til at skabe en bedre verden. Men hvis der ikke er dette sammenfald, kan det give spændinger. Der kan også opstå friktioner mellem medarbejdere, hvis de ikke i samme udstrækning er engageret i missionen.

Reguleringspraksis en barriere

Missionsdrevne banker formår at tiltrække kapital, som der er rigeligt af i øjeblikket, og de kan også tiltrække talent, om end de her er i konkurrence med store kommercielle banker, der kan friste med langt højere lønninger, konstaterer Katrin Kaufer. Den store udfordring er i hendes analyse den massive barriere, som udgøres af myndighedernes praksis vedrørende regulering. For reguleringen er indrettet efter store og mellemstore kommercielle banker.

”De regulerende myndigheder indså, hvordan de havde svigtet deres opgave under finanskrisen, og siden har de været meget optaget af af holde deres ryg fri. Derfor er reguleringen skærpet, og det har store banker særligt mandskab til at håndtere, mens små banker såsom missionsdrevne banker bliver klemt. Myndighederne udviser ingen interesse for de missionsdrevne banker – og ofte forstår de dem ikke”, siger Katrin Kaufer.

Hun glæder sig på den anden side over, at de regulerende myndigheder begynder at stille krav vedrørende risikoen ved for eksempel klimaændringer.

”Det er en enorm åbning, og her har missionsdrevne banker et forspring”, siger Katrin Kaufer.

Indikationer på et skift

Katrin Kaufer forventer, at missionsdrevne banker vinder yderligere frem, men hun tør ikke spå om, hvorvidt etablerede kommercielle banker vil at begynde kopiere disse bankers tilgang i stor stil. Vil de gå videre fra proaktive foranstaltninger og tage det endelige skridt hen mod en økosystemtænkemåde?

”Vi må forvente fremtidige finanskriser, og vi kan se, at klimakrisen accelererer. Vi ved fra systemteori, at ustabile systemer ikke har nogen lang fremtid foran sig. Meget store kommercielle banker er begyndt at overveje, hvad der er de virkelige værdier i samfundet. Modellen for missionsdrevne banker kan opskaleres. Der er således indikationer på et paradigmeskift”, siger Katrin Kaufer.

Katrin Kaufer og Lillian Steponaitis: Just Money – Mission-Driven Banks and the Future of Finance. MIT Press, 2021.

Fire missionsdrevne banker

GLS Bank

GLS Bank blev etableret i 1974 og var den første bank i Tyskland med et socialt og miljømæssigt fokus. GLS står for Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken (kooperativbank til lån og donationer). Banken har 280.000 kunder.

GLS Bank er med til at finansiere vedvarende energi, økologisk landbrug, projekter for arbejdsløse, plejehjem, almene boligprojekter og bæredygtige virksomheder.

Bæredygtighed er sammen med transparens nøgleord for bankens aktiviteter.

Vancity

Vancity er en kreditunion, der blev stiftet i 1946 og har afdelinger i Vancouver- og Victoria-området i det vestlige Canada. Med sine over 540.000 kunder er Vancity den største kooperativbank i Canada.

Vancity har en vision om at omdefinere velstand og bruger sine aktiver til at ruste sine lavindkomstmedlemmer finansielt og samtidig hjælpe med at opbygge sunde lokalsamfund, som er socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige. Investeringerne går til virksomheder, organisationer og initiativer, der opfylder dette formål.

 

Southern Bancorp

Southern Bancorp blev oprettet i 1986 af en række initiativtagere, heriblandt Bill Clinton, daværende guvernør i Arkansas i USA.

Bankens formål er at sikre adgang til lån for virksomheder og organisationer i tyndt befolkede landdistrikter og lavindkomstbyområder, hvor der kun er få alternativer for disse grupper bortset fra ”lånehajer”.

Banken har en mission om at medvirke til at udvikle disse lokalområder.

Southern Bancorp har cirka 50 filialer i de to amerikanske delstater Arkansas og Mississippi. Antallet af kunder er på over 65.000.

 

Triodos Bank

Triodos Bank er en bank med hovedkvarter i Holland og afdelinger i yderligere fire europæiske lande.

Banken har i alt cirka 730.000 kunder.

Banken blev stiftet i 1980 med et formål om at være til gavn for mennesker, miljø og kultur ved at tilbyde finansiering, der kan skabe en positiv effekt.

Triodos Bank hviler på grundpiller om bæredygtighed, transparens, professionalisme og iværksætteri.

Seneste nyt