Menu luk

Mini trepartsaftaler i brancher vil rykke mere

Trepartsaftalen forleden om at afhjælpe manglen på arbejdskraft sendte positive signaler om, at der skal fokus på senkarriere, så flere 60+-årige kan blive på arbejdsmarkedet. ”Men hvis man supplerer den med mini trepartsaftaler, som er brancherelateret – eksempelvis en for finansområdet – vil man bedre kunne udmønte resultaterne af den centrale aftale”, mener Finansforbundets formand Kent Petersen.

12. okt. 2021
2 min

Trepartsaftalen mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening forleden - om at afhjælpe manglen på arbejdskraft - indeholder en opfordring til, at virksomheder indgår lokale aftaler, der kan motivere flere seniorer til at blive på arbejdsmarkedet. Samtidig forbydes arbejdsgivere at screene jobansøgere på baggrund af deres alder, og der afsættes en pulje på syv millioner kroner 2023 til en særlig indsats målrettet ledige seniorer, som kan have behov for en ekstra indsats på vej tilbage i job.
”Der ligger en stor uudnyttet ressource i at få flere 60+-årige til at blive på arbejdsmarkedet. Overordnet set er det derfor godt, at trepartsaftalen indeholder elementer om at kigge på senkarriere. Men jeg mener ikke, at man for alvor får taget hul på problemstillingen i den indgåede aftale”, siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Fleksibel udbetaling af pensionspenge

Han sidder selv med i en følgegruppe under Tilbagetrækningskommissionen, hvor emner som en forhøjelse af den skattefri seniorpræmie for at blive længere på arbejdsmarkedet end til folkepensionsalderen nås, og fleksibel udbetaling af pensionspenge, mens man fortsat har tilknytning til arbejdsmarkedet, drøftes.
”En måde man kunne styrke trepartsaftalerne på, er ved at lave mini trepartsaftaler, som er brancherelateret. Eksempelvis kunne FA og Finansforbundet være med til at drøfte senkarriere og mangel på arbejdskraft i den finansielle sektor. Det ville der kunne komme bedre og mere konkrete resultater ud af”, mener Kent Petersen.
Senkarriere prioriteres højt på Finansforbundets politiske dagsorden. Kent Petersen glæder sig over, at emnet også har politikernes fokus, selv om de politiske initiativer på området indtil videre er forholdsvis beskedne.
”Det er vigtigt at arbejde for, at virksomhederne åbner op for at ansætte og fastholde medarbejdere, som er i slutningen af 50’erne eller har rundet 60 år. Vi skal også arbejde for, at den enkelte ledige senior får et mindset, hvor det at skifte job eller branche og muligvis til en mindre løn, end man tidligere fik, kan være en attraktiv mulighed”, siger Finansforbundets formand.

Den indgåede trepartsaftale mellem regeringen, arbejdsmarkeds parter og Kommunernes Landsforening rummer også elementer om jobformidling, skærpelse af reglerne om lediges rådighed og hjælp til at rekruttere udenlandsk arbejdskraft.

Læs aftalen her.

Seneste nyt