Menu luk

Mange siger, at de arbejder agilt

Mange virksomheder har succes med agile udviklingsprojekter, hvor der bliver arbejdet selvstyrende og fleksibelt. Hele 63 procent af alle projekter anvender agile metoder, siger professor Jan Pries-Heje.

5. jan. 2021
5 min

Det er jo klogt at arbejde agilt – det er bare vigtigt, at man lever op til indholdet i ordet om hele tiden at være fleksibel og omstillingsparat. Ellers nytter det ikke.

Hele 63 procent af alle projekter anvender agile metoder, siger Jan Pries-Heje, som er professor i informatik og datalogi på Roskilde Universitet, hvor han har undersøgt, hvor mange der bruger den agile tilgang. Det er virksomheder i alle størrelser og på tværs af alle brancher, der ”altid, nogle gange eller i mindst et projekt” bruger agile metoder. For fem år siden var tallet 40 procent.

Det at arbejde agilt er en moderne måde at arbejde på, som er defineret ved, at man skal være parat til forandring, hurtigt og hele tiden, siger Jan Pries-Heje, der har fulgt, hvordan den agile tilgang har bredt sig over hele it-verdenen de sidste 20 år.

”Med en agil tilgang bliver der lavet noget hurtigt, og der bliver leveret. Det at praktisere den her nye måde at arbejde på er blandt andet at dele arbejdet op i små bidder, som løbende bliver leveret hver tredje eller hver fjerde uge. Det virker, og man får tilfredsstillet brugerne”, siger han og tilføjer, at det passer godt med en dansk kultur at arbejde på den måde:

”Danmark er karakteriseret ved en lav hierarkisk kultur, der betyder, at vi ikke har respekt for ledere, blot fordi de har titlen. Vi har det fint med at arbejde i et rum uden en leder, der fordeler arbejdet og bestemmer, hvad den enkelte skal gøre”, siger Jan Pries-Heje, der har skrevet en forskningsbaseret brugsbog om agile projekter og metoder.

Bedre performance

Hvad får man ud af at bruge agile metoder? Da virksomhederne blev spurgt i en dansk undersøgelse, svarede 35 procent af dem, at de gør det for at opnå ”bedre alignment mellem forretning og projekter”.

Ser vi på team, så får 27 procent af projektteam forbedret deres performance og moral, viser undersøgelsen fra 2018 gennemført af Roskilde Universitet i samarbejde med efteruddannelsesvirksomheden Mannaz.

Til gengæld er der stort set ingen af de virksomheder, Jan Pries-Heje har fulgt, der gør det helt efter bogen. Alle foretager tilpasninger – oversætter til den kontekst, de selv har.

Efterhånden er der ifølge Jan Pries-Heje konsistente tal for, at agile team er mere produktive, fordi folk er mere motiverede, især når de arbejder med Scrum, der er den mest udbredte agile metode i projekter.

Stå op-møde

Historien går, at inspirationen til den mest udbredte agile metode, Scrum, kom fra en jagerpilot, der skulle lande på et hangarskib, der hele tiden var udsat for turbulens og flyttede sig, så piloten hele tiden måtte afgøre, om han kunne lande.

”Metoden Scrum er en selvstyrende gruppe, hvor de producerer et samlet projektresultat bid for bid, fordi teamet arbejder i sprint, der typisk varer to-fire uger. En ceremonimester – den såkaldte scrummaster – sørger for, at gruppen overholder præmisserne om et stå op-møde hver morgen, og at teamet ikke bruger mange timer sammen om at løse et problem, der kan løses af nogle få bagefter”, siger Jan Pries-Heje, for rigtig agil er at være uden projektleder:
”Metoden Scrum har ikke en projektlederrolle, fordi det i værste fald underminerer fordelene med selvstyrende team”.

Social kapital

Group IT i Danske Bank har cirka 2.500 ansatte, hvoraf 80 procent er placeret i Danmark, og 20 procent sidder i Indien. Da Jan Pries-Heje fulgte projektet, var en af de store fordele, at Scrum kan opbygge tillid – i teamet:

”Tillid er jo et centralt element i teamet, ligesom det giver teamet et fælles sprog og nogle roller, der kan hjælpe gruppe og interessenter med at tale sammen, ligesom man har nogle pligter og roller”.

Blandt andet med to tavler: På den ene side scrumtavlen, hvor du har opgaverne, og på den anden tavle er burn down-diagrammet, der giver et meget letaflæseligt overblik over, hvordan det går med projektet.

Desuden fungerer Scrum godt til at opbygge social kapital i teamet.

Social kapital i et team handler om de kontakter og relationer, den enkelte har. Det er oplevelsen hos Jan Pries-Heje, at Scrum skaber opmærksomhed om nødvendigheden af relationer, og at aktiviteterne i de enkelte sprint understøtter de sociale bånd i teamet.

SAFe

Mens Scrum er den mest udbredte agile metode på projektniveau, så anvender mange metoden SAFe til agile organisationer, fordi metoden kobler det strategiske med den agile måde at arbejde på.

Scaled Agile Framework, SAFe, er grundlæggende en metode, der bygger på agile scrumteam. Inden for finanssektoren har især Nordea, BEC og SimCorp taget metoden til sig.

Med SAFe udstikker topledelsen en strategi, hvilket fungerer godt for finanssektoren, hvor topledelsen meget gerne vil kunne indgå aftaler med sine mange ejere. Det handler om at få strategien udmøntet i, hvad de enkelte team skal levere:

”Med SAFe giver du køb på noget forandringsparathed, men i en relativt stabil sektor som finanssektoren er der ikke brug for forandringer hver 14. dag. Man kan køre i forløb, hvor man vurderer projektet hver tredje måned”.

Ifølge Jan Pries-Heje er det et stort problem, hvis man tror, at man kan beskrive helt præcist, hvad et projekt skal levere – udarbejde kravspecifikationer og fryse dem:

”Det har vist sig upraktisk og hænger sammen med, at når man fryser kravspecifikationer, så bliver udviklerne mere forsigtige i design og udvikling af konstruktioner, og de gør ikke nok for at teste ordentligt”.

Syv fordele ved Scrum fra Group IT i Danske Bank

  • Bygger relationer og netværk.
  • Bygger tillid i teamet og på tværs.
  • Giver teamet et fælles sprog.
  • Godt til at koordinere arbejdet.
  • Tilbyder et sprog til at kommunikere effektivt.
  • Indeholder effektiv mødestruktur.
  • Effektivt til at styre fremdrift.

Kilde: Jan Pries-Heje: Agile projekter. 2020 Samfundslitteratur

Seneste nyt