Menu luk

Mange mennesker risikerer at gå ned

Den mentale sundhed kommer endnu højere op på samfundets dagsorden nu, hvor mange skal arbejde fra hjemmekontoret resten af vinteren. ”Gør vi ikke noget ved det, risikerer vi, at mange mennesker går ned”, siger Lars Bo Pedersen, der er programchef i Velliv Foreningen.

9. feb. 2021
2 min

Den anden coronabølge påvirker ikke kun vores fysiske sundhed, men begynder for alvor at kradse mentalt og psykisk med udsigten til, at rigtig mange af os kommer til at skulle arbejde hjemme resten af vinteren.

”Når mental sundhed er kommet så højt op på samfundets dagsorden, skyldes det, at generel mistrivsel har været stigende de senere år, og hvis vi ikke gør noget, risikerer vi, at mange mennesker går ned”, siger Lars Bo Pedersen, programchef for Velliv Foreningen og tilføjer, at også hjemmearbejde kan blive et afsæt for psykisk mistrivsel.

Vi har længe vidst, at der er udfordringer på arbejdspladserne med mental sundhed, og at det er en af de største faktorer for sygemeldinger. Når Velliv Foreningen vil bidrage til at danskerne trives og er i stand til at indgå i positive fællesskaber både på arbejdet og i privatlivet, er det også for virksomhedens egen skyld:

”Det handler ikke bare om tabt produktion, for i dag er medarbejdernes engagement og kreativitet helt afgørende for de fleste arbejdspladser.”

Mange projekter

Hvordan kan vi tale om mental sundhed på arbejdspladsen under coronanedlukning, hvor medarbejderne må sidde alene på hjemmekontoret med de bekymringer, der dukker op?

Længe før Coved-19 ramte Danmark, arbejdede Velliv Foreningen almennyttigt ved at støtte projekter, der fremmer den mentale sundhed. Ifølge Lars Bo Pedersen ved vi fra forskning, at der er en sammenhæng mellem mental sundhed og arbejdsevne.

”Arbejdslivet er gået fra i høj grad at være styret af rutiner, retningslinjer og regler for, hvordan vi forventes at arbejde til i højere grad at være selvledelse. Vi har organiseret vores arbejdsliv på en måde, hvor vi stiller meget store krav til os selv.”

Således har Velliv Foreningen støttet hjemmesiden coronatrivsel.dk, der udspringer af forskningsprojektet ’Mental sundhed og arbejdsfællesskabet under coronakrisen’, der er gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Danmarks Mentale Sundhedsdag er et andet tiltag, der skal fremme mental sundhed ved at gøre en særlig indsats for at åbne for samtaler om mental sundhed i arbejdslivet. Det handler om at fjerne tabuet ved dårlig mental sundhed i arbejdslivet, og samtale er det første skridt i den retning.

I Future Work Lab-projektet er Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Forsikringsforbundet og Finansforbundet gået sammen om at skabe ny viden om, hvordan fremtidens digitale arbejdspladser påvirker den mentale sundhed på arbejdspladsen. Projektet er støttet af Velliv Foreningen med 5,8 mio. kr.

Velliv Foreningen

Velliv Foreningen blev stiftet den 6. august 2015 ved en opdeling af Trygheds Gruppen. Foreningen har ca. 350.000 medlemmer, der alle er kunder i pensionsselskabet Velliv, og Finansforbundets formand Kent Petersen er valgt til bestyrelsen og er næstformand i Velliv Foreningen.

Seneste nyt