Menu luk

Mange finansansatte bliver truet mens de arbejder hjemme

Ny undersøgelse indikerer, at 50 finansansatte om måneden udsættes for trusler om fysisk og psykisk vold fra kunder, mens de arbejder hjemme. ”Det er vildt grænseoverskridende at blive truet, når man passer sit arbejde, og det er mere ubehageligt, når man ikke har en chef eller kolleger ved siden af sig, som man kan tale med om oplevelsen”, siger Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen.

23. feb. 2021
2 min

” Der var en kunde, der ønskede at mine børn fik kræft og døde”.
”Efter et afslag sagde kunden, at han ville begå selvmord, og at det var min skyld”.
” Kunden mødte simpelthen op på min private adresse og var let truende”.

Sådan lyder tre anonyme udsagn i en undersøgelse af trusler og vold mod finansansatte, som Finansforbundet har gennemført blandt 1.600 medlemmer. Undersøgelsen er et led i et større projekt, hvor Finans Danmark, Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet undersøger omfanget af trusler mod finansansatte.

Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen hæfter sig ved den stigende forråelse af omgangstonen, som truslerne er et udtryk for.

”Der er tegn på, at når der kommunikeres digitalt på sociale medier, har folk et mere råt sprog. Det samme ser man også i trafikken, hvor folk kan komme med mange ukvemsord mod hinanden, når de sidder beskyttet i deres egen bil”, siger han.

Debriefing er afgørende

I Finansforbundets undersøgelse er han foruroliget over, at mange angiver, at de får trusler, mens de arbejder hjemme.

”Tallene svarer til, at 50 finansansatte hver måned udsættes for trusler fra vrede kunder. Det er meget voldsomt, og den psykiske belastning er specielt voldsom, når truslerne reelt sker i ens eget hjem, hvor man normalt kan føle sig sikker”, vurderer Michael Budolfsen.

”Der er stor forskel på at sidde på kontoret, hvor man umiddelbart efter opkaldet eller e-mailen har mulighed for at tale med kolleger eller sin chef om det, der er sket. Den mulighed har man ikke på samme måde, når man sidder hjemme alene”.

Michael Budolfsen opfordrer til, at der straks tages action, når en medarbejder bliver truet.

”Noget af det, der virker, er debriefing. At man får talt med sin chef, sin tillidsrepræsentant eller kolleger om det, der er sket. Eller at man får talt med sin partner. Det er vigtigt, at du oplever at blive taget alvorligt, når du er blevet truet, og at din arbejdsgiver for eksempel kontakter den pågældende kunde og afslutter kundeforholdet”, siger Finansforbundets næstformand.

Politikker for håndtering af trusler

På Finanssektorens Arbejdsmiljødag i januar 2020 var et af temaerne digital chikane og trusler. Her blev virksomhederne opfordret til at indføre politikker for, hvordan trusler skal håndteres.
En tredjedel af deltagerne i Finansforbundets undersøgelse svarer, at deres virksomhed ikke har en politik til at håndtere trusler, eller at de ikke kender til den politik, der muligvis er der.

”Det er bekymrende. Vi må simpelthen ikke slå trusler hen og lade den enkelte medarbejder holde dem for sig selv. Det kan være begyndelsen til en PTSD-diagnose, hvis ikke man støttes i at få bearbejdet truslen. I fremtiden kan problemet blive endnu større, hvis flere finansansatte fast arbejder hjemme flere dage om ugen. Derfor bør virksomhederne have fokus på håndtering af trusler”, siger Michael Budolfsen.

Seneste nyt