Menu luk

Jagten på suspekte mønstre er datadrevet

I takt med at svindlerne bliver smartere, skal forebyggelsen og compliance-funktionen også blive smartere. Det handler især om at indsamle og anvende data og automatisere flere funktioner i hvidvaskkampen.

23. mar. 2021
2 min

Hvis indsatsen mod hvidvask skal blive mere effektiv, skal der gøres noget effektivt efter pengeinstituttets indberetninger. Det kræver oprustning på kunstig intelligens, maskinlæring, for hermed bliver det nemmere at samarbejde med myndighederne.

Mere datadrevet compliance handler om at indsamle og anvende data på en smart og systematisk måde.

”Compliance er også en bestræbelse på at visualisere for at se, om man kan se nogle mønstre i sine data”, sagde Mette S. Thomsen, Director i Ernst & Young Nordic FinCrime Lead på Finansforbundets complianceseminar 15. marts. På seminaret talte hun om, hvordan man kan effektivisere området fremadrettet.

”En måde er at få struktureret data og samlet sine informationer, så man får et bedre overblik over sine kunder. Det er vigtigt at kende sine kunder, og det burde være fælles for alle i banken.”

Rigtig meget hvidvask organiseres gennem selskaber, hvor det gælder om at opdage de suspekte mønstre:

”Når man har samlet alle data, kan man kvantificere risikoen fra forskellige kunder, der er forbundet med hinanden. De data, der forbinder os, giver nogle mønstre, som vi kan kikke nærmere på”, sagde Mette S. Thomsen og understregede sin pointe om, at jo mere vi kan digitalisere, jo mere tid har vi.

Videndeling

Forbryderne er jo smarte, de opererer globalt og benytter mange banker i deres sindrige spind. Uigennemskuelige selskabskonstruktioner og snedige forretningsmodeller til hvidvask og terrorfinansiering er ikke altid lette at få styr på.

Steffen Löfvall, der er rådgiver samt ekstern lektor på CBS og ITU, bemærkede, at datacentraler er begyndt at tænke endnu mere i fællesskaber, hvor forskellige aktører samarbejder om at udvikle avancerede platformsløsninger til compliancearbejdet.

”Fordi det kræver rigtig meget i dag at bygge og vedligeholde sådanne compliance it-løsninger, bliver man nødt til i højere grad at gå sammen”, sagde han og henviste til, at både finanssektoren, Finanstilsynet og Finans Danmark i stigende grad er indstillet på vidensamarbejde og fælles it-løsninger i det omfang, reglerne tillader det. Og Steffen Löfvall tilføjede, at der foregår en læringsproces mellem Finanstilsynet og pengeinstitutter i relation til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.

Politiforliget fra december er en åbning for et intensiveret samarbejde og datadeling mellem bankerne og myndighederne vedrørende bekæmpelse af hvidvask. Det er specielt manglende muligheder for at dele oplysninger om kriminelle, der opererer på tværs af flere pengeinstitutter, der forhindrer en mere effektiv indsats.

I takt med at svindlerne bliver smartere, skal forebyggelsen og dørvogterfunktionerne være tilsvarende smarte.

Seneste nyt