Menu luk

Gode værktøjer i rygsækken

En ny uddannelse i bæredygtighed for erhvervsrådgivere er netop gennemført som pilotprojekt. Storkundechef i Andelskassen Henrik Christiansen deltog og er positivt overrasket over, hvor let det er at tage emnet op med kunderne.

19. okt. 2021
3 min

”Kunderne er nået meget længere med det bæredygtige, end jeg havde forestillet mig. Jeg er virkelig positivt overrasket”.

Indtil for nylig havde Henrik Christiansen, der som storkundechef i Andelskassen sidder med de store og komplekse erhvervskunder, ikke fundet det naturligt at tage emnet bæredygtighed op med kunderne.

”Jeg var usikker på, hvor kunderne var henne i forhold til bæredygtighed, og jeg spurgte ikke rigtigt ind til emnet ved kundemøderne”, konstaterer han.

”Bæredygtighed er jo ikke bare miljø, det er også ligestilling, arbejdsmiljø og ordentlige produktionsvilkår – det er et kæmpestort område, hvor det kan være vanskeligt at svare fyldestgørende og korrekt på alle spørgsmål, og som bankansat har jeg et ansvar over for mine kunder i forhold til at kunne give en god og professionel rådgivning”.

Når det gælder bæredygtighed, er det bare ikke muligt at sidde inde med alle svarene. Heller ikke selv om man som Henrik Christiansen har gennemgået den nye uddannelse, som Finansforbundet er initiativtager til. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter og Finanssektorens Arbejdsgiverforening og bakkes op af brancheorganisationerne Finans Danmark og Lokale Pengeinstitutter.

”Uddannelsen er fagligt god, den bryder bæredygtigheden op i delelementer, som man kan forholde sig til. Jeg er ikke specialist, det bliver man ikke, men nu har jeg erfaret, at man sagtens kan åbne op for den snak med kunderne, og det glæder jeg mig til at komme i gang med”.

Bæredygtighed presser sig på

Henrik Christiansen valgte at deltage i pilotudgaven af den nye uddannelse (som nu udbydes foreløbig fire gange, se boks), fordi emnet fylder mere og mere i hverdagen. Desuden har Andelskassen længe ønsket at kunne klæde rådgiverne bedre på til at gå i dialog med kunderne om bæredygtighed.

”Der er en stigende interesse for bæredygtighed, og derfor giver det god mening med uddannelsen, så jeg lagde ud med selv at teste den”.

Storkundechefen oplever, at han generelt er blevet mere opmærksom på det bæredygtige i sin omgang med kunderne, siden han er gået i gang med uddannelsen.

”Det har givet mig mere awareness over for kunder. Jeg spørger ind til, hvor de er i forhold til bæredygtighed, og jeg er blevet positivt overrasket over, at de er enormt langt. De har generelt forholdt sig til det, nogle har også valgt verdensmål eller er på vej med det i næste strategiplan. Også fordi de mødes af krav og pres fra både brancheforeninger og kunder. De, der har offentlige kunder, har også skullet dokumentere det længe på forskellig vis”.

Henrik Christiansen ser muligheder i kundernes parathed:

”Det er positivt, for det giver mig som rådgiver en bedre mulighed for at spille ind i det bæredygtige”, siger storkundechefen.

”Med denne uddannelse har jeg fået nogle gode værktøjer med i rygsækken, og det er bare med at komme i gang, for der er allerede fuld fart i bæredygtigheden på markedspladsen”.

Ny uddannelse i bæredygtighed

Finansforbundet er initiativtager til forløbet ”Bæredygtig kundedialog – erhverv”.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter og Finanssektorens Arbejdsgiverforening og bakkes op af brancheorganisationerne Finans Danmark og Lokale Pengeinstitutter.

Forløbet giver grundlæggende viden om bæredygtighed og kompetencer til at bruge den i kundedialog samt praktiske redskaber og modeller.

Forløbet er en del af Finanskompetencepuljen, så hovedparten af finanssektorens medarbejdere kan deltage gratis.

Der er foreløbig planlagt fire hold. De første starter 8. november i Jylland og 17. november på Sjælland.

Seneste nyt