Menu luk

Fleksibilitet med pensionspenge

At trække sig fra et langt arbejdsliv bør også kunne ske mere gradvist, mener Finansforbundets formand Kent Petersen, der foreslår mere fleksibilitet i ind- og udbetaling af pensionsmidler.

7. sep. 2021
1 min

Vi kan bruge lidt af pensionen til at skabe bedre og mere fleksibelt arbejdsliv sidst i karrieren, siger Finansforbundets formand Kent Petersen, der ser en øget lyst hos seniormedarbejdere til at arbejde længere.

Finansforbundet, der sidder med i følgegruppen til kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning, har derfor foreslået en gennemgang af pensionssystemet, og at man undersøger muligheden for en større fleksibilitet omkring pensionsmidlerne for personer over 60 år.

Samtidig kunne man også se på muligheden for, at nedsat arbejdstid i de sidste år frem mod pensionering kan finansieres helt eller delvist ved at stoppe eller nedsætte pensionsindbetalingerne, siger Kent Petersen:

”Mange overenskomster – herunder standardoverenskomsten i den finansielle sektor – opererer i dag med faste pensionssatser, hvilket begrænser fleksibiliteten i pensionssystemet. Vi kan se, at pensionsindbetalingerne mange steder af en sådan størrelse, at et stop for indbetalinger i en periode op til pensionen stort set vil kunne finansiere, at den ugentlige arbejdstid reduceres med en dag”, siger Kent Petersen og tilføjer, at standardoverenskomstens seniorordning tillader, at en medarbejder med mindst 5 års uafbrudt ansættelse i virksomheden kan få pensionsindbetalingerne udbetalt, hvis man går ned i tid fra det 60. år.  

”Det er en både enkel og effektiv måde at finansiere en nedgang i arbejdstiden - eller for den sags skyld også i forhold til et jobskifte til lavere lønniveau.”

Hertil kommer, at muligheden kan etableres inden for gældende lovgivning og reelt blot forudsætter enighed mellem arbejdsmarkedets parter, siger formanden:

”Vi skal være åbne for at tænke nyt og fleksibelt omkring ind- og udbetalingerne på pension fordi der her kan ligge et værktøj til at skabe en bedre senkarriere for de medarbejdere, der har lyst til at blive længere på arbejdsmarkedet, hvis arbejdslivet tilpasses en smule til livsfasen.”

Seneste nyt