Menu luk

Fintech-overenskomst vækker international opsigt

Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen oplevede stor respons, da han fortalte de 1.000 tilhørere på UNI Europas online konference om den overenskomst, som Finansforbundet og Arbejdsgiverforeningen for fintech for nylig har indgået.

4. maj 2021
3 min

Syv millioner medarbejdere inden for 15 servicesektorer – blandt andet finans, it og handel – er repræsenteret i paraply-fagforeningen UNI Europa, hvis fornemste opgave er at arbejde sammen med EU-kommissionen og Europa-Parlamentet og påvirke beslutningerne i retning af mere social dialog. Fra tirsdag 27. – torsdag 29.april mødtes omkring 1.000 delegerede fra fagforeninger over hele Europa online til UNI Europa konference, hvor det overordnede tema var kollektive forhandlinger under sloganet Forward Through Collective Bargaining.

Fra København fortalte UNI Europa Finances præsident Michael Budolfsen, der er næstformand i Finansforbundet, om den nyligt indgåede rammeoverenskomst og hovedaftale, forbundet har indgået med Arbejdsgiverforeningen for fintech i Danmark.

”Der var stor interesse fra de andre delegerede for at høre om aftalen, der definerer rammerne for virksomhedernes løn- og arbejdsvilkår, fordi den gør op med det ræs mod bunden, hvad angår dårlige vilkår, som kendetegner virksomheder i mange sektorer internationalt. Finansforbundet og Arbejdsgiverforeningen for fintech er nemlig enige om, at udviklingen i lønrammen skal være sammenlignelig med bankområdet, som fintech jo er beslægtet med. Det vil sige, at fintech-virksomheder, som omfattes af overenskomsten, ikke skal konkurrere på at give den dårligste løn men på at have de bedste produkter. Det kunne man i mange andre lande godt tænke sig gjaldt i andre sektorer også”, siger Michael Budolfsen.

Den amerikanske bigtech-gigant Amazon, som vinder mere og mere frem i Europa og er notorisk kendt for dårlige løn- og arbejdsforhold, er et eksempel på en virksomhed, som mange fagforeninger i Europa kæmper med.

Det største arbejdseksperiment nogensinde

Finansforbundet næstformand holdt også et indlæg på konferencen om danske finansansattes erfaringer med at arbejde hjemmefra under corona-nedlukningen.

”Det samme har været tilfældet i andre sektorer over det meste af Europa. Hjemmearbejdet det seneste år har måske været det største arbejdseksperiment nogensinde”, siger Michael Budolfsen, der refererede Finansforbundets seneste arbejdslivs-undersøgelse, som dels viser, at en stor gruppe medarbejdere trives godt med fleksibel tilrettelæggelse og høj grad af selvbestemmelse under hjemmearbejdet, og dels viser at en anden stor gruppe er ensomme og har stress-symptomer, fordi de savner fysisk samvær med kollegerne.

”I andre lande er man hårdt udfordret af hjemmearbejde, fordi boligstandarden er helt anderledes. I Irland, hvor boligerne generelt er mindre, blev det nævnt, at nogle har siddet hjemme i næsten et år og arbejdet fra kanten af deres seng”, fortæller Michael Budolfsen.

Fokus på social dialog

Han mener, det er vigtigt for den europæiske fagbevægelse at holde fokus på den sociale dialog og sørge for at den økonomiske udvikling tilgodeser de fattigste områder, så eksempelvis det sydlige Italien tilgodeses på bekostning af den nordlige del af landet. En bedre økonomisk sammenhængskraft vil nemlig komme alle til gode.

Michael Budolfsen blev genvalgt til Executive Comittee i UNI Europa. Finansforbundets anden næstformand Steen Lund Olsen, der på konfenecen holdt et indlæg om, hvordan Finansforbundet arbejder for at fremme kvinder i ledelse, blev valgt som suppleant til samme organ. Det samme gjorde Marianne Lillevang fra Finansforbundets hovedbestyrelse, der på den særskilte konference, UNI Europa Women, holdt et indlæg om ligestilling og diversitet.

Finansforbundet bidrog også på hovedkonferencen med en virtuel stand/udstilling om bæredygtighed sammen med Nordic Financial Unions (NFU) den fællesnordiske organisation af fagforbund i den finansielle sektor. Finansforbundets næstformand, Michael Budolfsen, blev i sidste uge genvalgt som præsident for NFU og skal de kommende to år lede organisationen, hvis vigtigste opgave er at få indflydelse på reguleringen af sektoren i EU.

 

Seneste nyt