Menu luk

Finansforbundet vinder sag mod staten

Beskæftigelsesministeriet var for længe om at ændre funktionærlovens regler om ret til fratrædelsesgodtgørelse for ældre medarbejdere og skal betale i alt en halv million kroner til fire medlemmer af Finansforbundet. Det har Østre Landsret afgjort.

26. okt. 2021
2 min

Finansforbundet har vundet en principiel sag mod staten i Østre Landsret.

Sagen drejer sig om, hvorvidt Beskæftigelsesministeriet var erstatningsansvarlig over for en række medlemmer af Finansforbundet som følge af statens mangelfulde implementering af et EU-direktiv om forbud mod forskelsbehandling og diskrimination på grund af alder.

Hovedspørgsmålet for landsretten var, om Beskæftigelsesministeriet havde ventet for længe med at ændre funktionærlovens regler om ret til fratrædelsesgodtgørelse for ældre medarbejdere. I den daværende funktionærlov fremgik det, at medarbejdere, der havde mulighed for at modtage udbetaling fra en arbejdsgiverbetalt alderspension, ikke havde krav på fratrædelsesgodtgørelse. Denne bestemmelse havde EU-domstolen i 2010 fastslået var i strid med et EU-direktiv om forbud mod forskelsbehandling og diskrimination på grund af alder. Bestemmelsen blev først ændret mere end fire år efter denne dom.

Landsretten nåede frem til, at myndighederne ganske vist har en rimelig frist til at overveje, om den gældende lovgivning er i overensstemmelse med EU-retten, men i det konkrete tilfælde havde staten ikke overholdt sin handlepligt, og blev derfor dømt for passivitet.

Medlemmerne, som alle blev opsagt i 2013 eller 2014, har været afskåret fra at rejse krav på fratrædelsesgodtgørelse over for deres tidligere arbejdsgivere, som følge af den manglende lovændring. Retten pålagde Beskæftigelsesministeriet at betale mellem 112.000 og 152.000 kroner i erstatning til hvert medlem.   

”Vi er glade for dommen og for at medlemmerne får erstatning efter alle de år,” siger Mette Hjøllund Schousboe, chefjurist i Finansforbundet.

10 lignende sager

Sagen var anlagt som en prøvesag for fire medlemmer. 10 lignende sager er suspenderede med henblik på at afvente resultatet af landsrettens afgørelse.

Funktionærloven blev ændret 1. februar 2015 og indeholder ikke længere en bestemmelse om, at funktionærer kan miste retten til fratrædelsesgodtgørelse, hvis de kan modtage alderspension fra en arbejdsgiver.

”Der gælder en treårs forældelsesfrist for sager af denne type mod staten. Derfor er det ikke muligt at rejse flere sager med samme type krav medmindre der er indgået en aftale om suspension af forældelsesfristen”, forklarer Mette Hjøllund Schousboe.

Det er endnu uvist, om Kammeradvokaten vil anke landsrettens afgørelse til Højesteret.

Seneste nyt