Menu luk

Finansforbundet tages med på råd om tilbagetrækning

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har tildelt Finansforbundet en plads i en følgegruppe til kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning, der den kommende tid skal se pensionssystemet efter i sømmene. Det vækker glæde hos forbundsformand Kent Petersen.

5. jan. 2021
1 min

En kommission om tilbagetrækning og nedslidning så dagens lys i august 2020 som led i den aftale om ret til seniorpension for nedslidte, som VLAK-regeringen indgik med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i maj 2019. Kommissionen, der består af fem medlemmer, ledes af den tidligere beskæftigelsesminister og mangeårige DA-direktør Jørn Neergaard Larsen.

Lige før jul nedsatte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) en følgegruppe til kommissionen med 15 repræsentanter fra organisationer på arbejdsmarkedet, regioner og kommuner. En af de 15 plader tildeles Finansforbundet, hvilket vækker glæde hos Finansforbundets formand Kent Petersen.

”Det er meget positivt, at vi som medlem af følgegruppen får mulighed for at komme med indspark til hvordan pensionssystemet fremadrettet skal tilpasses arbejdsmarkedet. Det er et vigtigt arbejde, som glæder os til at tage del i”, siger Kent Petersen.

Beskæftigelsesministeriet skriver på sin hjemmeside, at Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning blandt andet skal se på, om pensionssystemet forsat understøtter, at seniorer, der kan og har lyst, bliver længere på arbejdsmarkedet. Derudover får kommissionen også til opgave at se på, om systemet er indrettet hensigtsmæssigt i forhold til de seniorer, som må trække sig tilbage før folkepensionsalderen.

Kommissionen skal desuden afdække virkningerne af en lempeligere levetidsindeksering, så folkepensionsalderen stiger i et langsommere tempo for årgange, som går på pension fra 2040.

Kommissionen skal afslutte sit arbejde med afrapportering til regeringen og forligspartierne senest i 1. kvartal 2022

Læs mere om kommissionen her.

 

Seneste nyt