Menu luk

Få svar om corona

Skal en coronatest foregå i fritiden, hvis den skal bruges i forbindelse med fysisk fremmøde på arbejdspladsen? Og kan man blive opsagt af sin arbejdsgiver, hvis man nægter at lade sig vaccinere mod COVID-19? Få svar og overblik.

2 min

Har man fysisk fremmøde på arbejdspladsen, kan arbejdsgiveren eller virksomheden enten opfordre til eller direkte forlange, at man lader sig teste inden fremmødet. I begge situationer er det Finansforbundets opfattelse, at arbejdsgiveren ikke kan kræve, at testen skal tages i fritiden, men legitimt kan tages i arbejdstiden. 
Når opfordring til test sidestilles med krav om test, skyldes det, at man som medarbejder forventes at følge de opfordringer, som ens arbejdsgiver kommer med. Er det ikke muligt at gennemføre en pålagt test i den ansattes sædvanlige arbejdstid, skal man kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Endvidere skal den ansatte have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test. Hvis arbejdsgiveren hverken opfordrer til eller forlanger test i forbindelse med et fysisk fremmøde, kan medarbejderen ikke kræve, at en test skal foregå i arbejdstiden. Det samme gælder, hvis din arbejdsgiver understreger, at det er frivilligt, om du vil følge opfordringen. Så har du heller ikke krav på at testen bliver foretaget i arbejdstiden eller at få udgifterne hertil dækket.

Ansættelsesretlige forhold og COVID-19-vaccinationer

Lige nu og i de kommende måneder bliver COVID-19-vaccinen rullet ud over hele landet. Det rejser spørgsmål om ansættelsesretslige forhold, hvor medarbejdere ikke vil lade sig vaccinere. Her gælder følgende:

I udgangspunktet må en arbejdsgiver ikke opsige en medarbejder, fordi vedkommende ikke bliver vaccineret. Der kan dog være helt særlige situationer, hvor udførelsen af arbejdet er direkte afhængig af, at medarbejderen er vaccineret mod COVID-19. Det kan fx være i situationer, hvor arbejdet kræver indrejse i et land, der har et nationalt krav om vaccination ved indrejse. I en sådan situation skal arbejdsgiveren først forsøge at omplacere medarbejderen til en stilling inden for medarbejderens arbejdsområde, som ikke er afhængig af en COVID-19-vaccine. Er det ikke muligt, kan arbejdsgiveren i sidste ende opsige medarbejderen med begrundelse i, at der ikke er arbejde til medarbejderen i virksomheden.

Myndighederne anbefaler, at gravide og ammende ikke lader sig vaccinere. Derfor vil afskedigelsen af en gravid eller ammende medarbejder, der ikke kan lade sig vaccinere, være usaglig afskedigelsesgrund.


Emner

Seneste nyt