Menu luk

Den finansielle motor skal ikke sættes i stå

”Vores mantra er, at vi altid skal være med til at løse vigtige samfundsudfordringer”, sagde Finans Danmarks formand Carsten Egeriis i sin beretning på brancheorganisationens årsmøde og advarede mod ’regulering for reguleringens egen skyld’, der kan sætte den finansielle motor i stå.

7. dec. 2021
2 min

Finans Danmark, der er brancheorganisation for blandt andet pengeinstitutter, realkreditinstitutter og investeringsforeninger, ser sig selv som hele Danmarks finansielle motor, som understøtter vækst og udvikling, driver og udvikler digitalisering, og som sætter turbo på den grønne omstilling.

”Vores mantra er, at vi altid skal være med til at løse vigtige samfundsudfordringer”, sagde Carsten Egeriis, der til daglig er CEO i Danske Bank i sin formandsberetning på Finans Danmarks årsmøde mandag 6. december.

I sin tale gjorde han det klart, at sektoren er tilhænger af regulering, som beskytter forbrugerne og samfundet.
”Men vi siger fra, når vi kan se, at noget regulering ikke virker efter hensigten. Det må aldrig blive regulering for reguleringens egen skyld”, sagde Carsten Egeriis og påpegede, at de krav, regler og skatter, der indføres, har en pris.

”Når vi som samfund indfører en særskat på den finansielle sektor for at finansiere pension for en lille gruppe, gør vi det samtidig dyrere for den store gruppe af helt almindelige bankkunder. Når vi som samfund indfører alt for firkantede krav til bankernes ledelser i form af de såkaldte fit & proper-krav for at sikre et højt kompetenceniveau, gør vi det samtidig sværere at tiltrække dygtige folk og sikre diversitet i vores direktioner og bestyrelser. Reguleringen må og skal ikke blive så detaljeret, at den erstatter vores eget ansvar for at sikre god selskabsledelse”, sagde Carsten Egeriis til deltagerne i årsmødet i Skuespilhuset i København

Trussel mod mindre pengeinstitutter

Finans Danmarks formand opfordrede til, at man taler åbent sammen om at finde et balancepunkt, hvor man når de politiske mål uden at sætte den finansielle motor i stå.

”Vi oplever en forretningsmodel, som på den ene side er presset på indtægtssiden af lave renter og på den anden side er presset på omkostningssiden i form af stadigt flere krav. Flere kapitalkrav, generelt ringere rammevilkår og nye fit & proper-krav til vores ledelser, gør det derfor ikke lettere at drive bankvirksomhed i Danmark”, sagde Carsten Egeriis og fortsatte:

”Det kan være tungt for store banker med meget regulering, men for mindre banker, der ikke har mulighed for at operere med hundrede-mand-store compliance-afdelinger, kan det underminere deres forretningsgrundlag”.

Læs Carsten Egeriis tale til årsmødet her.

Seneste nyt