Menu luk

Danske Bank-ansatte klar til mere fleksibelt arbejde

Mere end 17.000 medarbejdere på koncernplan har søgt om det tilskud til indretning af en hjemmearbejdsplads, som Danske Bank tilbyder. Finansforbundet i Danske Bank er positiv omkring tiltaget, så længe det er frivilligt for den enkelte at vælge at arbejde hjemmefra.

18. maj 2021
2 min

(Artiklen er opdateret 18/5 kl. 10.55 - med en præcisering af nogle også har søgt tilskud til at dække allerede brugte udgifter til hjemmekontoret)

En stor del af de 10.000 medarbejdere i Danske Bank i Danmark har arbejdet hjemme det meste af tiden de seneste 12 måneder på grund af coronasituationen. Det har fungeret godt, og mange medarbejdere er klar til fortsat at arbejde hjemmefra, så de kan spare transporttid og mere fleksibelt kan tilrettelægge deres arbejdsopgaver.

Direktionen i Danske Bank har besluttet, at banken yder et kontant tilskud på cirka 50 procent af det beløb, det koster at indrette en hjemmearbejdsplads, så den lever op til arbejdsmiljøloven. I Danmark svarer beløbet til cirka 8.000 kroner før skat. Tilbuddet gælder de af bankens cirka 22.000 medarbejdere på koncernplan, der har lyst til og mulighed for at arbejde hjemmefra, og flere end 17.000 har allerede søgt. I tallet indgår også ansøgninger til at dække allerede brugte udgifter til hjemmekontoret.
Det er op til medarbejderne selv at søge om tilskuddet til en hjemmearbejdsplads – udstyr, som man har lånt af banken under coronapandemien, skal leveres tilbage og tæller ikke med. Derefter er det op til den enkelte leder at godkende ansøgningen og vurdere, om medarbejderen virkelig kommer til at arbejde hjemme en del af tiden fremover.

”For os er det vigtigt, at aftalen om at arbejde hjemmefra er baseret på frivillighed, og at der ikke er en bestemmelse om, at medarbejderen fast skal sidde hjemme for eksempel to dage om ugen. Den enkelte medarbejder skal selv i høj grad bestemme, hvordan arbejdslivet tilrettelægges, så det passer den enkelte bedst muligt. Det kan være, at man nogle uger slet ikke er på kontoret og andre uger slet ikke arbejder hjemmefra”, siger Kirsten Ebbe Brich, formand for Finansforbundet i Danske Bank.

Fagforeningen og Danske Bank har indgået en lokalaftale, som dispenserer fra bestemmelserne i standardoverenskomsten, så arbejdslivet rent faktisk kan blive fleksibelt for dem, der ønsker det. Lokalaftalen er for nylig blevet godkendt af Finansforbundets hovedbestyrelse.

Lokalaftalen løber til udgangen af indeværende overenskomstperiode, hvilket vil sige til 31. marts 2023.

Kontorarbejdspladser nedlægges

En intern undersøgelse i Danske Bank indikerer, at langt over halvdelen i Danmark vil benytte sig af muligheden for at arbejde mere hjemme i fremtiden. Ifølge Kirsten Ebbe Brich kan det betyde, at der nedlægges flere kontorarbejdspladser i banken i den kommende tid.

”Nogle medarbejdere tager det afslappet, mens andre udtrykker bekymring for, om der vil være en plads til dem, når de vælger at tage ind på arbejdspladsen. Der kan muligvis opstå problemer med pladsen nogle steder, hvis mange vælger at arbejde fra kontoret samtidig, men det må man forsøge at løse i de enkelte team og områder. Mange medarbejdere vil gerne både have en fast plads på kontoret og en hjemmearbejdsplads, men det ønske bliver nok ikke opfyldt”, siger formanden for Finansforbundet i Danske Bank.

Seneste nyt