Menu luk

Coronapas skal ikke være det nye normale

Hvordan holder vi balancen i brugen af data som effektivt værktøj i kampen mod en pandemi – og hvilke dilemmaer rejser der sig mellem retssikkerhed for den enkelte og den fælles kamp mod smittespredningen? Det var de decentrale spørgsmål på et webinar, hvor blandt andet tre fagforeninger diskuterede corona og borgernes privatliv.

25. maj 2021
3 min

Selvfølgelig skal vi sørge for at bremse smittekæderne hurtigst muligt af hensyn til folkesundheden og svagelige medborgere og i forhold til samfundsøkonomien, men løsninger skal bygge på tillid, så formålet ikke skrider, var formændene for Prosa, Finansforbundet og DM enige om på et fælles webinar om corona-pandemien og de spørgsmål om databrug og privatliv, som smittebekæmpelsen også rejser.

Vi skal ikke gå på kompromis med borgernes retssikkerhed, når vi skal stoppe smitten. Men det er ualmindelig kompliceret at finde ud af, hvad vi gør som fagforening under en epidemi, sagde formand for Finansforbundet, Kent Petersen:

"Er det, vi har set det seneste år et engangstilfælde? Eller er det en helt ny form for pandemitænkning, vi også som arbejdsmarked er nødt til at forholde os til og indrette os på i fremtiden? Det rejser en række dilemmaer omkring for eksempel vaccinering. Det er noget, Folketinget har besluttet, vi jo ikke tvinger folk til i Danmark, men hvis arbejdsgiverne f.eks. begynder at stille krav om, at du skal være vaccineret for at møde ind på din arbejdsplads, så begynder det jo unægtelig at ligne et krav til medarbejderne alligevel, og det er jo dilemmaer, vi kan komme til at stå overfor."

Værdier under pres

Han delte Louise Holck, direktør for Institut for Menneskerettigheder, bekymringer for at lovgivningen kan blive for vidtgående. Et af nøgleordene under covid-19 har været ”proportionalitet”:

”Danmark har en lang og stolt tradition for at værne om den enkeltes grundlæggende rettigheder og personlige frihed. Det er naturligvis lettere i almindelige tider, end når man står midt i en sundhedskrise – men det er netop under pres, at vi tester vores fælles værdier.”

I Prosa har man været meget irriteret over, at der har været for lidt fokus på privatlivsbeskyttelse i de it-løsninger, som myndighederne er kommet frem til, sagde formanden Ole Tange

”Vi kunne have lavet det her helt uden at samle cpr numre ind. Det virker som om, at nogen bare er overvågningsliderlige.”

For Camilla Gregersen, der er formand for DM og sidder med i Dataetisk Råd, er det afgørende, at private sundhedsdata bliver holdt privat. I forbindelse med smittestop var det en vigtig forudsætning, at vi insisterede på den højest mulige beskyttelse af data.

”Det er stærkt indgribende at give en arbejdsgiver adgang til at se, om en person er vaccineret eller testet negativ”, sagde Camilla Gregersen og tilføjede, at vi ikke skal sætte tilliden over styr, og vi skal have tidsbegrænsning på – altså de såkaldte solnedgangsklausuler.

Der var brede enighed om, at den konkrete situation, vi er i, rejser en række principielle dilemmaer, der kræver en dybere diskussion. Ikke mindst for at være forberedt på lignende situationer.

"Vi taler alle sammen om, når corona-pandemien går over, og vi kan vende tilbage til normalen, men jeg er overbevist om, at vi er nødt til at kigge på det her med pandemier som noget, der måske er en mere kontinuerlig del af fremtiden. Samtidig skal vi være meget opmærksomme på glidebaneeffekten til andre sundhedsspørgsmål. Derfor er de principielle diskussioner også nødvendige at tage", sagde Kent Petersen.

Seneste nyt