Menu luk

Bred opbakning til nye EU-krav for bæredygtighed

EU-Kommissionens nye forslag til fælles standard for, hvad der er grønt og bæredygtigt nød bred opbakning da Finanstilsynet og den Europæiske Investeringsbank (EIB) ved en virtuel konference satte fokus på den grønne omstilling.

11. maj 2021
3 min

Normalt vækker EU-reguleringer og strikse direktiver ikke ligefrem begejstring i dansk erhvervsliv. Men indenfor bæredygtighed og den grønne omstilling forholder det sig anderledes. Det kom for dagens lys på en fælles online-konference mellem Finanstilsynet og den Europæiske Investeringsbank (EIB) fredag den 7.maj. Her var der bred opbakning til den fælles standard og målestok for bæredygtighed som EU-Kommissionen netop har forslået (Den såkaldte EU-taksonomi).

Blandt andet fra Danske Bank, hvor administrerende direktør Carsten Egeriis sagde:

”Vi er stolte over de ambitiøse danske mål, og vil gøre vores til at Danmark får en ledende rolle i den grønne omstilling. Men det vil også kræve massive investeringer, hvor vi behøver fælles kriterier for, hvad der kan klassificeres som en grøn investering og hvad der ikke kan. Derfor byder vi det nye europæiske regelsæt velkommen, hvor vi med taksonomien får en gennemsigtighed, der vil gøre det lettere at rejse kapital til bæredygtige projekter.”

Finanssektoren spiller en stor rolle
Carsten Egeriis fortalte desuden, at Danske Bank er i fuld gang med den grønne omstilling. Sidste år skete der mere end en fordobling af bæredygtige grønne lån fra 7 til 15 milliarder. Og banken arbejder aktivt med deres kunder helt ned til favorable lån til elbiler og energirenoveringer af private boliger:

”Vi tager i disse år mange første skridt i en retning, hvor vi både bidrager til at redde planeten og skaber nye job. En grøn genstart, hvor den finansielle sektor har en virkelig stor rolle at spille. Vi gør omstillingen mulig gennem lån og investeringer, og der har vi brug for taksonomien, der sikrer os ensartede, valide og troværdige data, så vi kan identificere risici og at pengene ryger i den rigtige retning”, sagde han og understregede, at det også er nødvendigt, at politikerne samtidig udstikker en langsigtet og sikker politisk kurs.

Det hjælper os ude i marken
Finansdirektør (CFO) i Scandinavian Tobacco Group, Marianne Rørslev Bock roste også EU’s nye fælles standarder for at skabe bedre strukturer og større klarhed, der vil gøre dem som investorer mere fokuserede i forhold til den grønne fremtid. Mens Head of Group Finance, A.P. Møller- Mærsk, Hans De Vriese sagde:

”Det vil hjælpe os på en række områder ude i marken. Blandt andet vil de fælles standarder forenkle landskabet og gøre det hele mere sammenligneligt, så vi kan fokusere i samme retning med tiltag, der virker og virkeligt betyder noget”.

En fælles bog alle kan slå op i
Formanden for FSR- Danske Revisorers Udvalg for samfundsansvar og bæredygtighed, Birgitte Rose Mogensen, der også er medlem af EFRAG’s task force, som skal bidrage til udarbejdelsen af en fælles europæisk standard for virksomheders ikke-finansielle rapportering, kaldte det for en ”gamechanger”:

”Det er et nyt fundament, som jeg er meget glad for. Det vil mindske informationsgabet mellem virksomheder og den finansielle sektor, hvor det indtil nyt har været et stort problem af afkode, hvad der er bæredygtigt, grønt eller lysegrønt. Nu kommer vi til at tale samme sprog og vi får en bog alle kan slå op i og se kriterierne for, hvad der er grønt og bæredygtigt. Nye definitioner, der vil hjælpe virksomheder ud på en mere bæredygtig vej”.

Læs mere om bæredygtig finansiering på Finanstilsynets hjemmeside. 

Taksonomi-forordningen

Med taksonomi-forordningen skabes der et teknisk robust klassificeringssystem for hvilke økonomiske aktiviteter, der kvalificerer sig som klima- og miljømæssigt bæredygtige. Taksonomi-forordningen er i udgangspunktet et stykke finansiel regulering, men dens anvendelsesområde er i høj grad de ikke-finansielle sektorer som følge af, at den definerer en række krav, som ikke-finansielle virksomheder vil skulle leve op til, hvis deres aktiviteter skal være bæredygtige.
Kilde: Finanstilsynet

Seneste nyt