Menu luk

Bortvist på tyndt grundlag

Henrik Lautrup videregav som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem informationer om nedskæringer til sin tillidsmandskollega og blev bortvist. En faglig voldgiftssag har nu ændret bortvisningen til en afskedigelse, da der ikke skete nogen skade ved den ulovlige videregivelse af oplysningen.

6. jul. 2021
4 min

”Jeg har begået en fejl. Jeg brød min tavshedspligt som bestyrelsesmedlem og skulle ikke have fortalt min næstformand og kollega Kim Moriis om de fyringer af to kolleger og den forflyttelse af ham til et kundeservicemedarbejderjob i en anden by, som bestyrelsen havde besluttet”, siger Henrik Lautrup, der indtil 31. marts 2020 var formand for Assurandør Foreningen i Lokal Forsikring.

Han fortalte selv direktøren, at han havde brudt tavshedspligten nogle timer efter, han havde talt i telefon med Kim Moriis den 26. marts sidste år.
”Jeg troede, at jeg havde et godt og fortroligt forhold til direktøren, og at han ville acceptere det, for der var ingen, som havde lidt skade ved det”, erindrer Henrik, som i bagklogskabens klare lys ikke skulle have nævnt samtalen med sin kollega for direktøren.

Bruddet på tavshedspligten blev behandlet på et bestyrelsesmøde få dage efter, og her besluttede man, at Henrik Lautrup skulle bortvises.

Støtte fra familie, kolleger og venner

”Det tog hårdt på mig. Samfundet var lige lukket ned på grund af corona, og jeg gik fra en god månedlig indtægt som landbrugsassurandør med en stor portefølje i Nordsjælland til ingen løn.  Heldigvis har min kone gennem 41 år, familie og venner og mine tidligere kolleger støttet mig. De har ikke kunnet forstå Lokal Forsikrings reaktion. Jeg har været ansat der i over 30 år og har altid været en loyal medarbejder”, siger Henrik Lautrup, der er 63 år.

Økonomisk klarede han sig ved at tære på den opsparing, han og hustruen heldigvis havde.

”Som 62-årig havde jeg ingen forhåbninger om at finde et nyt assurandørjob, derfor er jeg startet op som selvstændig forsikringsmægler under F10 fra min bopæl i Hillerød. Jeg er selvfølgelig gået meget ned i indtægt, men det var den bedste løsning for mig. Jeg er sælger og vil ud at møde folk”, fortæller han.

Tilkendt erstatning

Bortvisningen af Henrik Lautrup blev af Finansforbundets advokat Christina Nøhr Lørrits indbragt for en faglig voldgift, da forbundet mener, den var uberettiget.

Præcis et år efter bortvisningen blev sagen behandlet 31. marts 2021 af den faglige voldgift, der havde forhenværende højesteretspræsident Børge Dahl som dommer.
I kendelsen konstateres det, at overtrædelsen af tavshedspligten ikke har været så grov og væsentlig, at der har været grundlag for at bortvise Henrik Lautrup. Men overtrædelsen kan ifølge kendelsen være en tvingende årsag til, at opsigelsen af Henrik Lautrup kunne være sket med kontraktmæssigt varsel.

Derfor skal Lokal Forsikring betale Henrik Lautrup løn, fratrædelsesgodtgørelse og pensionsbidrag med videre i den opsigelsesperiode, han har mistet – hvilket beløber sig til et pænt sekscifret beløb.

Henrik Lautrup er glad for, at selskabet ikke fik medhold i, at han skulle bortvises.

”Jeg har fået det, som jeg havde krav på, hvis jeg var blevet afskediget på normal vis. Men det ændrer ikke på, at selskabets reaktion på min fejl var malplaceret”.

Henrik Lautrup er er meget tilfreds med den støtte, han har fået af Finansforbundets advokat Christina Nøhr Lørrits gennem hele forløbet. Han glæder sig også over den æresoprejsning kendelsen i den faglige voldgiftssag også har givet ham blandt sine tidligere kolleger.

Opsigelse var i orden

Christina Nøhr Lørrits, advokat i Finansforbundet, vurderer, at hvis Henrik Lautrup alene havde været tillidsrepræsentant, ville dommeren ikke have anset en opsigelse for saglig.

”Heldigvis var dommeren enig i det resultat, jeg fra start vurderede som det rigtige - nemlig at det var uberettiget at bortvise. Der var ingen skade sket ved videregivelsen, oplysningen blev videregivet til en kollega der selv havde tavshedspligt og Henrik Lautrups meget lange anciennitet som assurandør i selskabet og hans mange år som faglig aktiv for sine kolleger spillede en afgørende rolle samtidig med, at han aldrig tidligere havde brudt sin tavshedspligt”, siger Christina Nøhr Lørrits, advokat i Finansforbundet, om den faglige voldgiftssag.  

Dommeren skulle derefter tage stilling til, om en opsigelse grundet bruddet på tavshedspligten var saglig.

”Her valgte dommeren at tillægge det betydelig vægt, at tavshedspligten for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmet er lovbestemt, og det kan være forbundet med bødestraf at bryde den, hvis det har skadet virksomheden. Dommen vurderede på denne baggrund, at bruddet var et loyalitetssvigt som gjorde, at den underliggende stilling som assurandør måtte ophøre, uanset der ingen skade var sket”, forklarer Christina Nøhr Lørrits.

”Det er min vurdering, at hvis Henrik Lautrup alene havde været tillidsrepræsentant, ville dommeren ikke have anset en opsigelse for saglig. Vi må på baggrund af afgørelsen tage til efterretning, at for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er tavshedspligten og sanktionering af denne skærpet”, siger hun.

Seneste nyt