Menu luk

Bliv klogere på opsigelser

Finansforbundets jurister får mange henvendelser fra medlemmer, som handler om at tiltræde ny ansættelse eller at opsige sit job. Her er fem af spørgsmålene og svarene.

27. jan. 2021
3 min

Jeg skal kontraopsige min stilling, fordi jeg skal starte nyt job i konkurrerende virksomhed. Hvornår skal jeg kontraopsige?

Når du skal kontraopsige, er det i realiteten det samme som selv at sige op. Det vil sige, at hvis du ikke har et forlænget varsel i din kontrakt, skal du opsige med dit normale varsel, som er på 1 måned + løbende måned. Så hvis du opsiger dit job den 29. januar, fratræder du med udgangen af februar og kan starte nyt job den 1. marts. Vi anbefaler som hovedregel, at du opsiger den sidste hverdag i måneden, så du minimerer antallet af de antal feriedage, din arbejdsgiver kan pålægge dig at afholde, inden du fratræder.

Hvem skal jeg aflevere min opsigelse til og hvornår?

Opsigelsen, som bør være på skrift, skal du aflevere eller sende til din nærmeste leder. Hvis din leder ikke er til at få fat på, kan du gå til din leders leder eller HR/personalekontoret. Bed modtageren om at bekræfte på skrift, at denne har modtaget din opsigelse. Opsigelsen kan sendes per mail, og du kan også få en bekræftelse per mail. Du skal have afgivet din opsigelse, inden almindelig arbejdstid slutter.  

 

Jeg har aldrig tidligere prøvet at sige min stilling op og er i tvivl om, hvad jeg skal skrive?

Vi anbefaler, at du holder det ganske kort og kan for eksempel skrive:

”Kære Peter Hansen,
Jeg opsiger hermed min stilling til fratræden den 28. februar 2021.
Venlig hilsen
Lise Jensen”
Hvis du føler for det, kan du fint skrive tak for de gode år. Omvendt bør du aldrig skrive noget negativt i en opsigelse.

 

Jeg er blevet opsagt og fritstillet og skal tiltræde nyt job i en anden bank om 1½ måned. Må jeg allerede nu opdatere min LinkedIn-profil?

Du skal være opmærksom på, at du er omfattet af den såkaldte loyalitetsforpligtelse, som gør, at du ikke må sige eller skrive noget, der kan skade din nuværende arbejdsgiver. Som tommelfingerregel gælder, at så længe du får løn fra din arbejdsgiver, skal du afstemme, hvad og hvornår du kommunikerer dit jobskifte ud. Dette gælder også, hvad du poster på de sociale medier.

 

Jeg er netop tilbudt nyt job i en bank, der har overenskomst med jer. Jeg har også lige fundet ud af, at jeg er gravid i 3. måned, og er i tvivl om, hvorvidt jeg som nyansat får ret til løn under barsel?


Ja, du vil være berettiget til at få løn under barsel på lige fod med dine kommende kolleger – også selvom du er nyansat. Eneste krav er, at du er berettiget til dagpenge svarende til 32/46 af det maksimale dagpengebeløb, så banken får refusion under din orlov. Efter Finansforbundets standardoverenskomst har du ret til fuld løn under barsel i 4 uger før fødslen (graviditetsorlov), i 14 uger efter fødslen (barselsorlov) og derefter i 12 uger (forældreorlov). Som mor har du altså samlet set ret til fuld løn under barsel i 30 uger. Der findes ansættelsesforhold, hvor man som mor først har ret til løn under barsel efter for eksempel 9 måneders ansættelse, men dette gælder ikke, når du er ansat efter vores overenskomst.  

Seneste nyt