Menu luk

Bliv klog på indefrosne feriemidler

Det er nu, du vil modtage en opgørelse af de indfrosne feriemidler. Hvad er det egentlig, og hvordan skal du forholde dig? Læs meget mere om det.

27. jan. 2021
2 min

Det er nu, du vil modtage en opgørelse af de indfrosne feriemidler

Men hvad er de indfrosne feriemidler?

I forbindelse med vedtagelsen af den nye ferielov med start den 1. september 2020, besluttede Folketinget, at ferie optjent i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, svarende til værdien 5 ugers ferie, skulle indefryses til du forlader det danske arbejdsmarked.

Din arbejdsgiver har senest den 31. december 2020 indberette det antal feriedage, du har optjent i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, samt værdien heraf. Og det er den opgørelse du snart vil modtage og få adgang til via en selvbetjeningsløsning på borger.dk (dette link: Se din opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler (borger.dk)

Er du uenig i beløbet, skal du senest den 30. juni 2025 give din arbejdsgiver skriftlig besked om, at du mener, det er forkert.

Hvad indberetter din arbejdsgiver?

Din arbejdsgiver skal indberette et beløb, der svarer til 12,5% af din ferieberettigede løn for perioden 1. september 2019 – 31. august 2020. Din ferieberettigede løn er ethvert indkomstskattepligtigt lønbeløb og personalegode, som er vederlag for det arbejde, du har udført under din ansættelse. Det gælder derfor både den månedlige løn, den skattemæssige værdi af personalegoder samt bonus og andre variable løndele.

Den løn, du har fået udbetalt under din ferie, indgår dog ikke i den ferieberettigede løn.

Finansforbundet lancerer en beregner

Finansforbundet vil i løbet af foråret lancere en beregner på Finansforbundets hjemmeside, så du og andre medlemmer kan kontrollere om beløbet, der er indefrosset, er korrekt.

Husk at du har til den 30. juni 2025 til at gøre indsigelse mod din arbejdsgivers indberetning, så du har tid til at vente på beregneren.

Ansøgning om udbetaling af indfrosne feriemidler

Der var i efteråret mulighed for at søge om udbetaling af 3 uger af de indefrosne feriemidler. Denne udbetaling blev altså foretaget før din arbejdsgiver havde indberettet din faktuelle ferie og udbetalingen skete derfor på baggrund af oplysninger indberetning til fx Skattestyrelsen.

Det betyder, at der ikke var taget højde for fx afholdt ferie eller om du har været på barsel.

Det betyder, at du kan have fået udbetalt enten for meget eller for lidt ved udbetalingen i efteråret. Dette vil dog blive korrigeret ved den næste udbetaling, som forventeligt vil ske i marts 2021.

Du kan læse mere om ferie og de indefrosne feriemidler på Finansforbundets hjemmeside: Regler om ferie (finansforbundet.dk))

 


Emner

Seneste nyt